Vidutinis skaičiuoklė

* SD = standartinis nuokrypis

Vidutinė svertinė skaičiuoklė ►

Vidutinis skaičiavimas

Vidutinis (aritmetinis vidurkis) yra lygus n skaičių, padalytų iš n, sumai:

Vidutinis = ( a 1 + a 2 + ... + a n ) / n

Pavyzdys

1,2,5 vidurkis yra:

Vidutinis = (1 + 2 + 5) / 3 = 2,667

 

Vidutinė svertinė skaičiuoklė ►


Taip pat žiūrėkite

Advertising

MATOS SKAIČIAVIMAI
GREITOS LENTELĖS