Klaidų skaičiuoklė procentais

Apytikslė / išmatuota vertė:
Tiksli / faktinė vertė: 
 
Procentinė klaida:
Procentinė klaida nėra absoliuti:
Absoliuti klaida:

Procentinė skaičiuoklė ►

Klaidos skaičiavimas procentais

Absoliuti paklaida lygi absoliučiai skirtumo tarp tikslios ir apytikslės vertės vertei:

ε = | V tiksli - V apytiksl |

Procentinė paklaida lygi 100% absoliučiosios paklaidos dalijimui iš tikslios vertės:

δ = 100% × | V tiksli - V apytiksl | / | V tikslus |

 

Procentinė skaičiuoklė ►

 


Taip pat žiūrėkite

Advertising

MATOS SKAIČIAVIMAI
GREITOS LENTELĖS