Kaip konvertuoti amperus į vatus

Kaip konvertuoti elektros srovę į amperų (A) į elektros energijos ir vatais (W) .

Galite apskaičiuoti vatus iš amperų ir voltų . Negalite konvertuoti amperų į vatus, nes vatų ir amperų vienetai nematuoja to paties kiekio.

Nuolatinės srovės ir vatų skaičiavimo formulė

Galia P vatais (W) yra lygi srovei I amperais (A), padauginus iš įtampos V voltais (V):

P (W) = I (A) × V (V)

Taigi vatai yra lygūs amperams ir voltams:

vatas = stiprintuvas × voltas

arba

W = A × V

Pavyzdys

Kas yra energijos suvartojimas vatais, kai srovė yra 3A, o įtampa yra 110V?

Atsakymas: galia P lygi 3 amperų srovei ir 110 voltų įtampai.

P = 3A × 110V = 330W

Kintamosios srovės vienos fazės amperų ir vatų skaičiavimo formulė

Tikroji galia P vatais (W) yra lygi galios koeficientui PF, padauginusiam iš fazinės srovės I, išreikštos amperais (A), ir padauginus iš RMS įtampos V voltais (V):

P (W) = PF × I (A) × V (V)

Taigi vatai yra lygūs galios koeficiento, ampero ir voltų, skaičiui:

vatas = PF × amp × voltas

arba

W = PF × A × V

Pavyzdys

Kas yra energijos suvartojimas vatais, kai galios koeficientas yra 0,8, o fazės srovė yra 3A, o RMS įtampa yra 110 V?

Atsakymas: galia P yra lygi galios koeficientui, kuris yra 0,8 karto didesnis už srovės stiprumą, 3 kartus padidinant įtampą, esant 110 voltų.

P = 0,8 × 3A × 110V = 264W

Kintamosios srovės trifazių amperų iki vatų skaičiavimo formulė

Vatų skaičiavimas naudojant linijos ir linijos įtampą

Tikroji galia P vatais (W) yra lygi kvadratinei šaknies daliai, lygiai 3 kartus didesniam galios koeficientui PF, padauginusiam iš fazinės srovės I amperais (A), padauginusį iš linijos į liniją RMS įtampos V L-L voltais (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V)

Taigi vatai yra lygūs kvadratinei šaknies daliai, 3 kartus didesniam galios koeficientui PF, esant amperams, ir voltams:

vatas = 3 × PF × stiprintuvas × voltas

arba

W = 3 × PF × A × V

Pavyzdys

Kas yra energijos suvartojimas vatais, kai galios koeficientas yra 0,8, o fazės srovė yra 3A, o RMS įtampa yra 110 V?

Atsakymas: galia P yra lygi galios koeficientui, kuris yra 0,8 karto didesnis už 3 amperų srovę ir 110 voltų įtampą.

P = 3 × 0,8 × 3A × 110V = 457W

Vatų skaičiavimas, naudojant liniją iki neutralios įtampos

Skaičiuojant daroma prielaida, kad apkrovos yra subalansuotos.

Tikroji galia P vatais (W) yra lygi 3 kartus didesniam galios koeficientui PF, padauginusiam iš fazinės srovės I amperais (A), padauginus iš linijos į neutralią RMS įtampą V L-0 voltais (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-0 (V)

Taigi vatai yra lygūs 3 kartus galios koeficientui PF kartus amperams ir voltams:

vatas = 3 × PF × amp × voltas

arba

W = 3 × PF × A × V

 

Kaip konvertuoti vatus į amperius ►

 


Taip pat žiūrėkite

Advertising

ELEKTROS APSKAIČIAVIMAI
GREITOS LENTELĖS