Kaip konvertuoti voltus į kilovatus

Kaip konvertuoti elektros įtampos į voltų (V) , kad elektros energijoskilovatais (kW) .

Kilovatus galite apskaičiuoti iš voltų ir amperų , bet negalite konvertuoti voltų į kilovatus, nes kilovatų ir voltų vienetai nematuoja to paties kiekio.

Nuolatinės įtampos ir kilovatų skaičiavimo formulė

Galia P kilovatais (kw) yra lygi įtampai V voltais (V), padauginta iš srovės I amperais (A), padalyta iš 1000:

P (kW) = V (V) × I (A) / 1000

Taigi kilovatai yra lygūs voltų ir amperų dalijimui iš 1000:

kilovatai = voltai × amperai / 1000

arba

kW = V × A / 1000

Pavyzdys

Kas yra energijos suvartojimas kilovatais, kai srovė yra 3A, o įtampa yra 15V?

Galia P lygi 3 amperų srovei, padaugintai iš 15 voltų įtampos, padalytos iš 1000.

P = 15V × 3A / 1000 = 0,045 kW

Kintamosios srovės vienfazių voltų ir kilovatų skaičiavimo formulė

Tikroji galia P kilovatais (kW) yra lygi galios koeficientui PF, padauginusiam iš fazinės srovės I amperais (A), padauginus iš RMS įtampos V voltais (V):

P (kW) = PF × I (A) × V (V) / 1000

Taigi kilovatai yra lygūs galios koeficiento, ampero ir voltų, skaičiui:

kilovatas = PF × amp × voltas / 1000

arba

kW = PF × A × V / 1000

Pavyzdys

Kas yra energijos suvartojimas kilovatais, kai galios koeficientas yra 0,8, o fazės srovė yra 3A, o RMS įtampa yra 110 V?

Galia P yra lygi galios koeficientui, kuris yra 0,8 karto didesnis už srovės stiprumą 3 kartus ir 110 voltų įtampą, padalytą iš 1000.

P = 0,8 × 3A × 110V / 1000 = 0,264 kW

Kintamosios srovės trifazių voltų ir kilovatų skaičiavimo formulė

Tikroji galia P kilovatais (kW) yra lygi kvadratinei šaknies daliai, lygiai 3 kartus didesniam galios koeficientui PF, padauginusiam iš fazinės srovės I amperais (A), padauginus iš linijos į liniją RMS įtampos V L-L voltais (V), padalijus iš 1000:

P (kW) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V) / 1000

            ≈ 1,732 × PF × I (A) × V L-L (V) / 1000

Taigi kilovatai yra lygūs kvadratinei šaknies daliai iš 3 kartų galios koeficiento PF kartų amperų ir voltų, padalytų iš 1000:

kilovatas = 3 × PF × amp × voltas / 1000

arba

kW = 3 × PF × A × V / 1000

Pavyzdys

Kas yra energijos suvartojimas kilovatais, kai galios koeficientas yra 0,8, o fazės srovė yra 3A, o įtampos maitinimas yra 110 V?

Galia P yra lygi galios koeficientui, kuris yra 0,8 karto didesnis už srovės stiprumą, 3 kartus padidinant 110 voltų įtampą, padalytą iš 1000.

P (kW) = 3 × 0,8 × 3A × 110 V / 1000 = 0,457 kW

 

Kaip konvertuoti kW į voltus ►

 


Taip pat žiūrėkite

 

Advertising

ELEKTROS APSKAIČIAVIMAI
GREITOS LENTELĖS