Kaip konvertuoti džullius į vatus

Kaip konvertuoti energiją džauliais (J) į elektros energijos ir vatų (W).

Galite apskaičiuoti vatus iš džaulių ir sekundžių, bet negalite konvertuoti džaulių į vatus, nes džaulio ir vato vienetai rodo skirtingus dydžius.

Džaulių ir vatų skaičiavimo formulė

Galia P vatais (W) yra lygi energijai E džauliais (J), padalyta iš laikotarpio t sekundėmis (s):

P (W) = E (J) / t (s)

Taigi

vatas = džaulis / sekundė

arba

W = J / s

Pavyzdys

Kokia yra elektros grandinės, kurios energijos sąnaudos yra 90 džaulių, 3 sekundžių trukmės energijos suvartojimas?

P (W) = 90J / 3s = 30W

 

Kaip konvertuoti vatus į džaulius ►

 


Taip pat žiūrėkite

Advertising

ELEKTROS APSKAIČIAVIMAI
GREITOS LENTELĖS