Natūralus neigiamo skaičiaus logaritmas

Koks yra neigiamo skaičiaus natūralusis logaritmas?

Natūralaus logaritmo funkcija ln (x) apibrėžta tik tada, kai x/ 0.

Taigi natūralus neigiamo skaičiaus logaritmas nėra apibrėžtas.

ln ( x ) neapibrėžtas, kai x ≤ 0

 

Kompleksinė logaritminė funkcija Log (z) yra apibrėžta ir neigiamiems skaičiams.

Jei z = r⋅e i θ , sudėtinga logaritminė funkcija:

Log ( z ) = ln ( r ) + iθ, r / 0

Taigi realiam neigiamam skaičiui θ = -π:

Log ( z ) = ln ( r ) - iπ, r / 0

 

Natūralus nulio logaritmas ►

 


Taip pat žiūrėkite

Advertising

GAMTINIS LOGARITMAS
GREITOS LENTELĖS