Logaritmo taisyklės ir ypatybės

Logaritmo taisyklės ir ypatybės:

 

Taisyklės pavadinimas Taisyklė
Logaritmo produkto taisyklė

log b ( x ∙ y ) = log b ( x ) + log b ( y )

Logaritmo koeficiento taisyklė

log b ( x / y ) = log b ( x ) - log b ( y )

Logaritmo galios taisyklė

log b ( x y ) = y ∙ log b ( x )

Logaritmo pagrindo jungiklio taisyklė

log b ( c ) = 1 / log c ( b )

Logaritmo pagrindo keitimo taisyklė

log b ( x ) = log c ( x ) / log c ( b )

Logaritmo vedinys

f ( x ) = log b ( x ) f ' ( x ) = 1 / ( x ln ( b ))

Logaritmo integralas

log b ( x ) dx = x ∙ (log b ( x ) - 1 / ln ( b ) ) + C

0 logaritmas

log b (0) nėra apibrėžtas

\ lim_ {x \ iki 0 ^ +} \ textup {log} _b (x) = - \ infty
1 logaritmas

log b (1) = 0

Pagrindo logaritmas

log b ( b ) = 1

Begalybės logaritmas

lim log b ( x ) = ∞, kai x → ∞

Logaritmo produkto taisyklė

X ir y daugybos logaritmas yra x logaritmo ir y logaritmo suma.

log b ( x ∙ y ) = log b ( x ) + log b ( y )

Pavyzdžiui:

log b (3 7) = log b (3) + log b (7)

Produkto taisyklė gali būti naudojama greitam daugybos skaičiavimui naudojant pridėjimo operaciją.

X sandauga, padauginta iš y, yra atvirkštinis log b ( x ) ir log b ( y ) sumos logaritmas :

x ∙ y = log -1 (log b ( x ) + log b ( y ))

Logaritmo koeficiento taisyklė

X ir y dalijimosi logaritmas yra x logaritmo ir y logaritmo skirtumas.

log b ( x / y ) = log b ( x ) - log b ( y )

Pavyzdžiui:

prisijungti b (3 / 7) = log b (3) - log b (7)

Skaičiavimo taisyklė gali būti naudojama greitam padalijimo skaičiavimui naudojant atimties operaciją.

X dalmuo iš y yra atvirkštinis log b atimtas log b ( x ) ir log b ( y ) logaritmas :

x / y = log -1 (log b ( x ) - log b ( y ))

Logaritmo galios taisyklė

X laipsnio, pakelto iki y galios, logaritmas yra y x x logaritmas.

log b ( x y ) = y ∙ log b ( x )

Pavyzdžiui:

log b (2 8 ) = 8 log b (2)

Galios taisyklė gali būti naudojama greitai eksponentui apskaičiuoti naudojant daugybos operaciją.

X rodiklis, pakeltas iki y galios, yra lygus y ir log b ( x ) daugybos atvirkštiniam logaritmui :

x y = log -1 ( y ∙ log b ( x ))

Logaritmo pagrindo jungiklis

C bazinis b logaritmas yra 1, padalytas iš b pagrindinio c logaritmo.

log b ( c ) = 1 / log c ( b )

Pavyzdžiui:

log 2 (8) = 1 / log 8 (2)

Logaritmo pagrindo keitimas

X bazinis b logaritmas yra bazinis c logaritmas x, padalytas iš b pagrindinio c logaritmo.

log b ( x ) = log c ( x ) / log c ( b )

0 logaritmas

B nulinis nulinis logaritmas nėra apibrėžtas:

log b (0) nėra apibrėžtas

Riba netoli 0 yra minus begalybė:

\ lim_ {x \ iki 0 ^ +} \ textup {log} _b (x) = - \ infty

1 logaritmas

Vieno bazinis b logaritmas yra nulis:

log b (1) = 0

Pavyzdžiui:

log 2 (1) = 0

Pagrindo logaritmas

B pagrindinis b logaritmas yra vienas:

log b ( b ) = 1

Pavyzdžiui:

log 2 (2) = 1

Logaritmo darinys

Kada

f ( x ) = log b ( x )

Tada f (x) darinys:

f ' ( x ) = 1 / ( x ln ( b ))

Pavyzdžiui:

Kada

f ( x ) = log 2 ( x )

Tada f (x) darinys:

f ' ( x ) = 1 / ( x ln (2))

Logaritmo integralas

X logaritmo integralas:

log b ( x ) dx = x ∙ (log b ( x ) - 1 / ln ( b ) ) + C

Pavyzdžiui:

log 2 ( x ) dx = x ∙ (log 2 ( x ) - 1 / ln (2) ) + C

Logaritmo aproksimacija

log 2 ( x ) ≈ n + ( x / 2 n - 1),

 

Nulio logaritmas ►

 


Taip pat žiūrėkite

Advertising

LOGARITMAS
GREITOS LENTELĖS