Laukimo vertė

Tikimybėje ir statistikoje tikimybė arba laukiama vertė yra atsitiktinio kintamojo svertinė vidutinė vertė.

Nuolatinio atsitiktinio kintamojo laukimas

E (X) = \ int _ {- \ infty} ^ {\ infty} xP (x) dx

E ( X ) yra nenutrūkstamo atsitiktinio kintamojo X laukiamoji vertė

x yra tęstinio atsitiktinio kintamojo X vertė

P ( x ) yra tikimybės tankio funkcija

Diskrečiojo atsitiktinio kintamojo laukimas

E (X) = \ suma_ {i} ^ {} x_iP (x)

E ( X ) yra nenutrūkstamo atsitiktinio kintamojo X laukiamoji vertė

x yra tęstinio atsitiktinio kintamojo X vertė

P ( x ) yra X tikimybės masės funkcija

Laukimo savybės

Linijiškumas

Kai a yra pastovi ir X, Y yra atsitiktiniai kintamieji:

E ( aX ) = aE ( X )

E ( X + Y ) = E ( X ) + E ( Y )

Nuolatinis

Kai c yra pastovi:

E ( c ) = c

Produktas

Kai X ir Y yra nepriklausomi atsitiktiniai kintamieji:

E ( X ⋅Y ) = E ( X ) ⋅ E ( Y )

sąlyginis lūkestis

 


Taip pat žiūrėkite

Advertising

TIKIMYBĖ IR STATISTIKA
GREITOS LENTELĖS