Skaičiavimo simboliai

Skaičiavimo ir analizės matematikos simboliai ir apibrėžimai.

Skaičiavimo ir analizės matematikos simbolių lentelė

Simbolis Simbolio pavadinimas Reikšmė / apibrėžimas Pavyzdys
\ lim_ {x \ į x0} f (x) riba ribinė funkcijos vertė  
ε epsilonas reiškia labai mažą skaičių, beveik nulį ε 0
e e konstanta / Eulerio skaičius e = 2,718281828 ... e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞
y ' vedinys vedinys - Lagrange'o žymėjimas (3 x 3 ) '= 9 x 2
y antrasis vedinys išvestinės darinys (3 x 3 ) "= 18 x
y ( n ) n-tasis vedinys n kartų darinys (3 x 3 ) (3) = 18
\ frac {dy} {dx} vedinys vedinys - Leibnizo žymėjimas d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2
\ frac {d ^ 2y} {dx ^ 2} antrasis vedinys išvestinės darinys d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x
\ frac {d ^ ny} {dx ^ n} n-tasis vedinys n kartų darinys  
\ dot {y} laiko išvestinė vedinys pagal laiką - Niutono žymėjimas  
laiko išvestinė išvestinės darinys  
D x y vedinys vedinys - Eulerio žymėjimas  
D x 2 m antrasis vedinys išvestinės darinys  
\ frac {\ dalinis f (x, y)} {\ dalinis x} dalinis vedinys   ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x
vientisas priešingas dariniui  
dvigubas integralas 2 kintamųjų funkcijos integravimas  
trigubas integralas 3 kintamųjų funkcijos integravimas  
uždaras kontūras / linijos integralas    
uždaro paviršiaus integralas    
uždaro tūrio integralas    
[ a , b ] uždaras intervalas [ a , b ] = { x | axb }  
( a , b ) atviras intervalas ( a , b ) = { x | a < x < b }  
i įsivaizduojamas vienetas i ≡ √ -1 z = 3 + 2 i
z * kompleksinis konjugatas z = a + biz * = a - bi z * = 3 + 2 i
z kompleksinis konjugatas z = a + biz = a - bi z = 3 + 2 i
Re ( z ) tikroji kompleksinio skaičiaus dalis z = a + bi → Re ( z ) = a Re (3 - 2 i ) = 3
Aš ( z ) įsivaizduojama kompleksinio skaičiaus dalis z = a + bi → Im ( z ) = b Im (3 - 2 i ) = -2
| z | absoliuti kompleksinio skaičiaus vertė / dydis | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | 3 - 2 i | = √13
arg ( z ) kompleksinio skaičiaus argumentas Spindulio kampas kompleksinėje plokštumoje arg (3 + 2 i ) = 33,7 °
nabla / del gradiento / divergencijos operatorius f ( x , y , z )
vektorius    
vieneto vektorius    
x * y konvoliucija y ( t ) = x ( t ) * h ( t )  
Laplaso transformacija F ( s ) = { f ( t )}  
Furjė transformacija X ( ω ) = { f ( t )}  
δ delta funkcija    
lemniscate begalybės simbolis  

 


Taip pat žiūrėkite

MATOS SIMBOLIAI
GREITOS LENTELĖS