Kā pārvērst kcal kalorijās

Kā pārvērst kilokalorijas (kcal) kalorijās (cal).

Mazas un lielas kalorijas

Maza kalorija (cal) ir enerģija, kas nepieciešama, lai palielinātu 1 gramu ūdens par 1 ° C pie 1 atmosfēras spiediena.

Liela kalorija (Cal) ir enerģija, kas vajadzīga, lai 1 kg ūdens palielinātu par 1 ° C pie 1 atmosfēras spiediena.

Lielas kalorijas sauc arī par pārtikas kalorijām un tiek izmantotas kā pārtikas enerģijas vienība.

kcal uz Cal - mazas kilokalorijas līdz lielas kalorijas

Viena liela pārtikas kalorija ir vienāda ar 1 mazu kcal:

1 Cal = 1 kcal

Enerģija lielās kalorijās (Cal) ir vienāda ar enerģiju mazās kilokalorijās (kcal):

E (Cal) = E (kcal)

Piemērs

Konvertējiet 6 kcal uz lielām kalorijām:

E (Cal) = 6 kcal = 6 Cal

kcal līdz cal - mazas kilokalorijas līdz mazas kalorijas

1 kcal = 1000 kal

Enerģija mazās kalorijās (cal) ir vienāda ar 1000 reižu enerģiju mazās kilokalorijās (kcal):

E (cal) = 1000 × E (kcal)

Piemērs

Konvertējiet 6 kcal uz mazām kalorijām:

E (cal) = 1000 × 6kcal = 6000 kal

 

Kā konvertēt kalorijas kcal ►

 


Skatīt arī

Advertising

ENERĢIJAS PĀRVĒRŠANA
ĀTRAS TABULAS