Kā pārveidot džoulus par kilodžouliem

Kā pārveidot enerģiju džoulos (J) uz kilodžouliem (kJ).

Kā konvertēt džoulus uz kJ

Viens kilodžouls ir vienāds ar 1000 džouliem:

1kJ = 1000J

Enerģija E kilodžoulos (kJ) ir vienāda ar enerģiju džoulos (J), dalītu ar 1000:

E (kJ) = E (J) / 1000

Piemērs

Konvertējiet 400J uz kilodžouliem.

Enerģija E kilodžoulos (kJ) ir vienāda ar 400 džouliem (J), dalot ar 1000:

E (kJ) = 400J / 1000 = 0,4 kJ

 

Džoulos uz kJ konversijas kalkulators ►

 


Skatīt arī

Advertising

ENERĢIJAS PĀRVĒRŠANA
ĀTRAS TABULAS