Kas ir kcal?

Kas ir kcal vienība?

kcal definīcija

kcal ir kilokaloriju simbols.

Viena kilokalorija ir vienāda ar 1000 kalorijām.

Mazas un lielas kalorijas

Maza kalorija (cal) ir enerģija, kas nepieciešama, lai palielinātu 1 gramu ūdens par 1 ° C pie 1 atmosfēras spiediena.

Liela kalorija (Cal) ir enerģija, kas vajadzīga, lai 1 kg ūdens palielinātu par 1 ° C pie 1 atmosfēras spiediena.

Lielas kalorijas sauc arī par pārtikas kalorijām un tiek izmantotas kā pārtikas enerģijas vienība.

Ir vairākas kaloriju definīcijas atkarībā no temperatūras.

kcal reklāmguvumi

kcal līdz cal konversija

Viena kilokalorija ir vienāda ar 1000 mazām kalorijām:

1 kcal = 1000 kal

Viena kilokalorija ir vienāda ar 1 lielu / pārtikas kaloriju:

1 kcal = 1 Kal

kcal uz kilodžouliem

Ir vairākas kaloriju definīcijas:

Termoķīmiskās / pārtikas kilokalorijas uz kilodžouliem

1 kcal th = 4,184 kJ

Enerģija kilodžoulos E (kJ) ir vienāda ar 4,184 reizes lielāku enerģiju termohekmiskās / pārtikas kilokalorijās E (kcal) :

E (kJ) = 4,184 × E (kcal-th)

Starptautiskās kilokalorijas līdz kilodžouliem

1 kcal IT = 4,1868 kJ

Enerģija kilodžoulos E (kJ) ir vienāda ar 4,1868 reizes lielāku enerģiju starptautiskajās kilokalorijās E (kcal-IT) :

E (kJ) = 4,1868 × E (kcal -IT )

15 ° C kilokalorijas līdz kilodžouliem

1 kcal 15 = 4,1855 kJ

Enerģija kilodžoulos E (kJ) ir vienāda ar 4,1855 reizes lielāku enerģiju 15 ° C kilokalorijās E (kcal15) :

E (kJ) = 4,1855 × E (kcal 15 )

20 ° C kilokalorijas līdz džouliem

1 kal 20 = 4,182 kJ

Enerģija kilodžoulos E (kJ) ir vienāda ar 4,122 reizes lielāku enerģiju 20 ° C kilokalorijās E (kcal20) :

E (kJ) = 4,182 × E (kcal 20 )

 

kcal uz kJ konversijas kalkulators ►

 


Skatīt arī

Advertising

ENERĢIJAS PĀRVĒRŠANA
ĀTRAS TABULAS