Romiešu ciparu diagramma

Saraksts romiešu cipariem / cipariem.

Romiešu ciparu uzmeklēšana

 

Romiešu ciparu diagramma

1 5 10 50 100 500 1000
Es V X L C D M

Skaits Romiešu
cipars
Aprēķins
0 nav
definēts
 
1 Es 1
2 II 1 + 1
3 III 1 + 1 + 1
4 IV 5-1
5 V 5
6 VI 5 + 1
7 VII 5 + 1 + 1
8 VIII 5 + 1 + 1 + 1
9 IX 10-1
10 X 10
11 XI 10 + 1
12 XII 10 + 1 + 1
13 XIII 10 + 1 + 1 + 1
14 XIV 10-1 + 5
15 XV 10 + 5
16 XVI 10 + 5 + 1
17 XVII 10 + 5 + 1 + 1
18 XVIII 10 + 5 + 1 + 1 + 1
19 XIX 10-1 + 10
20 XX 10 + 10
21 XXI 10 + 10 + 1
22 XXII 10 + 10 + 1 + 1
23 XXIII 10 + 10 + 1 + 1 + 1
24 XXIV 10 + 10-1 + 5
25 XXV 10 + 10 + 5
26 XXVI 10 + 10 + 5 + 1
27 XXVII 10 + 10 + 5 + 1 + 1
28 XXVIII 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
29 XXIX 10 + 10-1 + 10
30 XXX 10 + 10 + 10
31 XXXI 10 + 10 + 10 + 1
32 XXXII 10 + 10 + 10 + 1 + 1
33 XXXIII 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
34 XXXIV 10 + 10 + 10-1 + 5
35 XXXV 10 + 10 + 10 + 5
36 XXXVI 10 + 10 + 10 + 5 + 1
37 XXXVII 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
38 XXXVIII 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
39 XXXIX 10 + 10 + 10-1 + 10
40 XL 50.-10
41 XLI 50-10 + 1
42 XLII 50-10 + 1 + 1
43 XLIII 50-10 + 1 + 1 + 1
44 XLIV 50-10-1 + 5
45 XLV 50-10 + 5
46 XLVI 50-10 + 5 + 1
47 XLVII 50-10 + 5 + 1 + 1
48 XLVIII 50-10 + 5 + 1 + 1 + 1
49 XLIX 50-10-1 + 10
50 L 50
51 LI 50 + 1
52 LII 50 + 1 + 1
53 LIII 50 + 1 + 1 + 1
54. LIV 50-1 + 5
55 LV 50 + 5
56 LVI 50 + 5 + 1
57 LVII 50 + 5 + 1 + 1
58 LVIII 50 + 5 + 1 + 1 + 1
59 LIX 50-1 + 10
60 LX 50 + 10
61 LXI 50 + 10 + 1
62 LXII 50 + 10 + 1 + 1
63 LXIII 50 + 10 + 1 + 1 + 1
64 LXIV 50 + 10-1 + 5
65 LXV 50 + 10 + 5
66 LXVI 50 + 10 + 5 + 1
67 LXVII 50 + 10 + 5 + 1 + 1
68 LXVIII 50 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
69 LXIX 50 + 10-1 + 10
70 LXX 50 + 10 + 10
71 LXXI 50 + 10 + 10 + 1
72 LXXII 50 + 10 + 10 + 1 + 1
73 LXXIII 50 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
74. LXXIV 50 + 10 + 10-1 + 5
75 LXXV 50 + 10 + 10 + 5
76 LXXVI 50 + 10 + 10 + 5 + 1
77 LXXVII 50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
78 LXXVIII 50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
79 LXXIX 50 + 10 + 10-1 + 10
80 LXXX 50 + 10 + 10 + 10
81 LXXXI 50 + 10 + 10 + 10 + 1
82 LXXXII 50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1
83 LXXXIII 50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
84 LXXXIV 50 + 10 + 10 + 10-1 + 5
85 LXXXV 50 + 10 + 10 + 10 + 5
86 LXXXVI 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1
87 LXXXVII 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
88 LXXXVIII 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
89 LXXXIX 50 + 10 + 10 + 10-1 + 10
90 XC 100-10
91 XCI 100–10 + 1
92 XCII 100-10 + 1 + 1
93 XCIII 100-10 + 1 + 1 + 1
94 XCIV 100-10-1 + 5
95 XCV 100-10 + 5
96 XCVI 100-10 + 5 + 1
97 XCVII 100-10 + 5 + 1 + 1
98 XCVIII 100-10 + 5 + 1 + 1 + 1
99 XCIX 100-10-1 + 10
100 C 100
200 CC 100 + 100
300 CCC 100 + 100 + 100
400 CD 500-100
500 D 500
600 DC 500 + 100
700 DCC 500 + 100 + 100
800 DCCC 500 + 100 + 100 + 100
900 CM 1000-100
1000 M 1000

Romiešu ciparu izdrukājama diagramma ►

Vinculum

Skaits Romiešu
cipars
Aprēķins
5000 V  
10000 X  
50000 L  
100000 C  
500000 D  
1000000 M  

Apostrofs

Skaits Romiešu
cipars
Aprēķins
500 IↃ  
1000 CIↃ vai
 
5000 IↃↃ vai
 
10000 CCIↃↃ vai
 
50000 IↃↃↃ vai
 
100000 CCCIↃↃↃ vai
 

Gadi ar romiešu cipariem

Gads Romiešu cipars
1000 M
1100 MC
1200 KC
1300. gads KCC
1400. gads MCD
1500 MD
1600. gads MDC
1700. gads MDCC
1800. gads MDCCC
1900. gads MCM
1990. gads MCMXC
1991. gads MCMXCI
1992. gads MCMXCII
1993. gads MCMXCIII
1994. gads MCMXCIV
1995. gads MCMXCV
1996. gads MCMXCVI
1997. gads MCMXCVII
1998. gads MCMXCVIII
1999. gads MCMXCIX
2000. gads MM
2001. gads MMI
2002. gads MMII
2003. gads MMIII
2004. gads MMIV
2005. gads MMV
2006. gads MMVI
2007. gads MMVII
2008. gads MMVIII
2009. gads MMIX
2010. gads MMX
2011. gads MMXI
2012. gads MMXII
2013. gads MMXIII
2014. gads MMXIV
2015. gads MMXV
2016. gads MMXVI
2017. gads MMXVII
2018. gads MMXVIII
2019. gads MMXIX
2020. gads MMXX
2021. gads MMXXI
2022. gads MMXXII
2023. gads MMXXIII
2024. gads MMXXIV
2025. gads MMXXV

 

Romiešu ciparu pārveidotājs ►

 


Skatīt arī

Advertising

MĀTES SIMBOLI
ĀTRAS TABULAS