Aprēķina simboli

Rēķina un analīzes matemātikas simboli un definīcijas.

Rēķina un analīzes matemātikas simbolu tabula

Simbols Simbola nosaukums Nozīme / definīcija Piemērs
\ lim_ {x \ uz x0} f (x) ierobežojums funkcijas robežvērtība  
ε epsilon ir ļoti mazs skaitlis, tuvu nullei ε 0
e e konstante / Eulera numurs e = 2,718281828 ... e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞
y ' atvasinājums atvasinājums - Lagranža apzīmējums (3 x 3 ) '= 9 x 2
y '' otrais atvasinājums atvasinājuma atvasinājums (3 x 3 ) "= 18 x
y ( n ) n-tais atvasinājums n reizes atvasinājums (3 x 3 ) (3) = 18
\ frac {dy} {dx} atvasinājums atvasinājums - Leibnica apzīmējums d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2
\ frac {d ^ 2y} {dx ^ 2} otrais atvasinājums atvasinājuma atvasinājums d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x
\ frac {d ^ ny} {dx ^ n} n-tais atvasinājums n reizes atvasinājums  
\ dot {y} laika atvasinājums atvasinājums pēc laika - Ņūtona apzīmējums  
sekundes atvasinājums atvasinājuma atvasinājums  
D x y atvasinājums atvasinājums - Eulera apzīmējums  
D x 2 g otrais atvasinājums atvasinājuma atvasinājums  
\ frac {\ daļējs f (x, y)} {\ daļējs x} daļējs atvasinājums   ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x
neatņemama sastāvdaļa pretēji atvasināšanai  
dubults integrālis 2 mainīgo funkcijas integrācija  
trīskāršais neatņemamais 3 mainīgo funkcijas integrācija  
slēgta kontūra / līnijas integrālis    
slēgtas virsmas neatņemama sastāvdaļa    
slēgta tilpuma integrālis    
[ a , b ] slēgts intervāls [ a , b ] = { x | axb }  
( a , b ) atvērtais intervāls ( a , b ) = { x | a < x < b }  
i iedomāta vienība i ≡ √ -1 z = 3 + 2 i
z * komplekss konjugāts z = a + biz * = a - bi z * = 3 + 2 i
z komplekss konjugāts z = a + biz = a - bi z = 3 + 2 i
Re ( z ) reālā kompleksa skaitļa daļa z = a + bi → Re ( z ) = a Re (3 - 2 i ) = 3
Es ( z ) iedomāta kompleksa skaitļa daļa z = a + bi → Im ( z ) = b Es (3 - 2 i ) = -2
| z | kompleksa skaitļa absolūtā vērtība / lielums | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | 3 - 2 i | = √13
arg ( z ) kompleksa skaitļa arguments Rādiusa leņķis sarežģītajā plaknē arg (3 + 2 i ) = 33,7 °
nabla / del gradienta / novirzes operators f ( x , y , z )
vektors    
vienības vektors    
x * y konvolūcija y ( t ) = x ( t ) * h ( t )  
Laplasa transformācija F ( s ) = { f ( t )}  
Furjē transformācija X ( ω ) = { f ( t )}  
δ delta funkcija    
lemniscate bezgalības simbols  

 


Skatīt arī

Advertising

MĀTES SIMBOLI
ĀTRAS TABULAS