लिनक्स / युनिक्स मध्ये फाईल्स कशी हलवायची

युनिक्स / लिनक्स मूव्ह फायली.

 

फाइल वाक्यरचना हलवा:

$ mv [options] sourcefiles destdir

 

मेन. सी. सी. डि. फायली / होम / यूएसआर / रॅपिड / डिरेक्टरीमध्ये हलवा

$ mv main.c def.h /home/usr/rapid/

 

सध्याच्या निर्देशिकेतील सर्व सी फाईल्स सबडिरेक्टरी बॅकमध्ये हलवा

$ mv *.c bak

 

एमव्ही कमांड ►

 


हे देखील पहा

Advertising

लाइनक्स
वेगवान सारण्या