मजकूर फायली कशी पहा / विलीन करावीत

लिनक्स व्यू / टेक्स्ट फाईल्स एकत्र करा.

मजकूर फाईल पहा

$ cat list1.txt
milk
bread
apples

$ cat list2.txt
house
car

$

मजकूर फायली एकत्र करा

$ cat list1.txt list2.txt
milk
bread
apples

house
car

$

2 मजकूर फायली दुसर्‍या फाईलमध्ये एकत्र करा

$ cat list1.txt list2.txt / todo.txt
$

 

मांजर आज्ञा ►

 


Advertising

लाइनक्स
वेगवान सारण्या