लिनक्स / युनिक्स मध्ये pwd कमांड

यूनिक्स / लिनक्स पीडब्ल्यूडी कमांड.

पीडब्ल्यूडी - प्रिंट वर्किंग डिरेक्टरी ही सध्याची कार्यरत निर्देशिका मिळवण्यासाठी लिनक्सची आज्ञा आहे.

pwd वाक्यरचना

$ pwd [option]

pwd कमांडची उदाहरणे

निर्देशिका / यूएसआर / एसआरसी निर्देशिकेत बदला आणि कार्यकारी निर्देशिका मुद्रित करा:

$ cd /usr/src
$ pwd
/user/src

 

होम डिरेक्टरीमध्ये डिरेक्टरी बदला आणि वर्किंग डिरेक्टरी प्रिंट करा

$ cd ~
$ pwd
/home/user

 

होम डिरेक्टरीच्या मूळ निर्देशिकेत डिरेक्टरी बदला आणि वर्किंग डिरेक्टरी प्रिंट करा

$ cd ~/..
$ pwd
/home

 

निर्देशिका निर्देशिका रूट निर्देशिकेत बदला आणि कार्यकारी निर्देशिका मुद्रित करा:

$ cd /
$ pwd
/

 


Advertising

लाइनक्स
वेगवान सारण्या