लोगारिदमचे व्युत्पन्न

जेव्हा लॉगॅरिथमिक कार्य दिले जातेः

f ( x ) = लॉग बी ( x )

लॉगरिथमिक फंक्शनचे व्युत्पन्न खालीलप्रमाणे आहे:

f ' ( x ) = 1 / ( x एलएन ( बी ))

x हे फंक्शन आर्ग्युमेंट आहे.

बी म्हणजे लॉगरिथम आधार आहे.

ln b हा बीचा नैसर्गिक लघुगणक आहे.

 

उदाहरणार्थ जेव्हा:

f ( x ) = लॉग 2 ( x )

f ' ( x ) = 1 / ( x एलएन (2))

 

 


हे देखील पहा

Advertising

LOGARITHM
वेगवान सारण्या