रोमन अंकांमध्ये 9 आहे

नऊ क्रमांकासाठी रोमन अंक काय आहेत?

मी रोमन अंक 1 च्या समान आहे:

मी = 1

एक्स रोमन अंक 10 च्या समान आहे:

एक्स = 10

नऊ बरोबर दहा वजा एकः

9 = 10 - 1

IX हे X वजा I च्या बरोबरीचे आहे:

आयएक्स = एक्स - आय

तर 9 व्या क्रमांकावरील रोमन अंकांना IX असे लिहिले आहे:

9 = IX

 


 

हे देखील पहा

Advertising

रोमन नंबर
वेगवान सारण्या