स्पर्शिका कार्य

टॅन (एक्स), स्पर्शिका कार्य.

स्पर्शिका व्याख्या

उजव्या त्रिकोणाच्या एबीसी मध्ये α, टॅन (α) चे स्पर्शिका कोन to च्या विरुद्ध बाजू आणि कोनाला लागून असलेल्या बाजूला bet गुणोत्तर म्हणून परिभाषित केली जाते:

टॅन α = / बी

उदाहरण

a = 3 "

b = 4 "

टॅन α = / बी = / / = = ०.75.

टेंजेन्टचा आलेख

टीबीडी

स्पर्शिका नियम

नियम नाव नियम
सममिती

टॅन (- θ ) = -टॅन θ

सममिती टॅन (90 ° - θ ) = कॉट θ
  टॅन θ = पाप θ / कॉस θ
  टॅन θ = 1 / कॉट θ
दुहेरी कोन टॅन 2 θ = 2 टॅन θ / (1 - टॅन 2 θ )
कोनाची बेरीज टॅन ( α + β ) = (टॅन α + टॅन β ) / (1 - टॅन α टॅन β )
कोनात फरक टॅन ( α - β ) = (टॅन α - टॅन β ) / (1 + टॅन α टॅन β )
व्युत्पन्न टॅन ' x = 1 / कॉस 2 ( x )
अखंड ∫ टॅन एक्स डी एक्स = - एलएन | कॉस एक्स | + सी
युलरचे सूत्र टॅन x = ( e ix - e - ix ) / i ( e ix + e - ix )

व्यस्त स्पर्शिका कार्य

आर्कटँजन्ट वास्तव आहे तेव्हा X (X x ची नाम व्यस्त स्पर्शिका कार्य व्याख्या आहे ∈ℝ ).

जेव्हा y ची स्पर्शिका x बरोबर असते:

टॅन y = x

तर x ची आर्क्टॅन्जेंट x च्या व्युत्क्रम स्पर्शिकेच्या कार्याच्या समान आहे, जी y च्या समान आहे:

आर्क्टन x = टॅन -1 x = y

उदाहरण

अर्क्टान 1 = टॅन -1 1 = π / 4 रॅड = 45 °

पहा: आर्क्टन फंक्शन

स्पर्शिका सारणी

x

(रॅड)

x

(°)

टॅन (एक्स)
-π / 2 -90 ° -∞
-1.2490 -71.565 ° -3
-1.1071 -63.435 ° -2
-π / 3 -60 ° -√ 3
-π / 4 -45 ° -1
-π / 6 -30 ° -1 / √ 3
-0.4636 -26.565 ° -0.5
0 0 ° 0
0.4636 26.565 ° 0.5
π / 6 30 ° 1 / √ 3
π / 4 45 ° 1
π / 3 60 ° . 3
1.1071 63.435 ° 2
1.2490 71.565 ° 3 |
π / 2 90 90

 


हे देखील पहा

Advertising

त्रिकोण
वेगवान सारण्या