Kalkulator Persamaan Kuadratik

Penyelesai / kalkulator persamaan kuadratik.

Masukkan pekali persamaan kuadratik a, b, c dan tekan butang Kira :

  Masukkan :   Masukkan b :   Masukkan c :  
Persamaan kuadratik: x 2 + x + = 0
 
Diskriminasi: Δ =
Formula kuadratik: x 1,2 =
Akar pertama: x 1   =
Akar kedua: x 2 =

Persamaan kuadratik diberikan oleh:

ax 2 + bx + c = 0

 

Formula kuadratik diberikan oleh:

Diskriminasi adalah:

Δ = b 2 - 4 ac

 

Formula kuadratik dengan diskriminasi adalah:

 


Lihat juga

Kalkulator MAT
JADUAL RAPID