Persamaan Kuadratik

Persamaan kuadratik adalah polinomial urutan kedua dengan 3 pekali - a , b , c .

Persamaan kuadratik diberikan oleh:

ax 2 + bx + c = 0

Penyelesaian untuk persamaan kuadratik diberikan oleh 2 nombor x 1 dan x 2 .

Kita boleh mengubah persamaan kuadratik ke bentuk:

( x - x 1 ) ( x - x 2 ) = 0

Formula Kuadratik

Penyelesaian untuk persamaan kuadratik diberikan oleh formula kuadratik:

 

 

Ungkapan di dalam akar kuadrat disebut diskriminan dan dilambangkan dengan Δ:

Δ = b 2 - 4 ac

Formula kuadratik dengan notasi diskriminasi:

Ungkapan ini penting kerana dapat memberitahu kita tentang penyelesaiannya:

  • Apabila Δ/ 0, terdapat 2 punca sebenar x 1 = (- b + √ Δ ) / (2a) dan x 2 = (- b-√ Δ ) / (2a) .
  • Apabila Δ = 0, terdapat satu punca x 1 = x 2 = -b / (2a) .
  • Apabila Δ <0, tidak ada punca sebenar, terdapat 2 punca kompleks:
    x 1 = (- b + i√ ) / (2a) dan x 2 = (- bi√ ) / (2a) .

Masalah # 1

3 x 2 +5 x +2 = 0

penyelesaian:

a = 3, b = 5, c = 2

x 1,2 = (-5 ± √ (5 2 - 4 × 3 × 2)) / (2 × 3) = (-5 ± √ (25-24)) / 6 = (-5 ± 1) / 6

x 1 = (-5 + 1) / 6 = -4/6 = -2/3

x 2 = (-5 - 1) / 6 = -6/6 = -1

Masalah # 2

3 x 2 -6 x +3 = 0

penyelesaian:

a = 3, b = -6, c = 3

x 1,2 = (6 ± √ ((-6) 2 - 4 × 3 × 3)) / (2 × 3) = (6 ± √ (36-36)) / 6 = (6 ± 0) / 6

x 1 = x 2 = 1

Masalah # 3

x 2 +2 x +5 = 0

penyelesaian:

a = 1, b = 2, c = 5

x 1,2 = (-2 ± √ (2 2 - 4 × 1 × 5)) / (2 × 1) = (-2 ± √ (4-20)) / 2 = (-2 ± √ (-16 )) / 2

Tidak ada penyelesaian sebenar. Nilai adalah nombor kompleks:

x 1 = -1 + 2 i

x 2 = -1 - 2 i

Graf Fungsi Kuadratik

Fungsi kuadratik adalah fungsi polinomial urutan kedua:

f ( x ) = ax 2 + bx + c

 

Penyelesaian untuk persamaan kuadratik adalah akar fungsi kuadratik, yang merupakan titik persimpangan grafik fungsi kuadratik dengan paksi-x, ketika

f ( x ) = 0

 

Apabila terdapat 2 titik persilangan grafik dengan paksi-x, terdapat 2 penyelesaian untuk persamaan kuadratik.

Apabila terdapat 1 titik persilangan grafik dengan paksi-x, terdapat 1 penyelesaian untuk persamaan kuadratik.

Apabila tidak ada titik persilangan grafik dengan paksi-x, kita tidak mendapat penyelesaian sebenar (atau 2 penyelesaian kompleks).

 


Lihat juga

ALGEBRA
JADUAL RAPID