Kalkulator sinus

Kalkulator sinus trigonometri .

Kalkulator sinus

Untuk mengira sin (x) pada kalkulator:

  1. Masukkan sudut input.
  2. Pilih jenis sudut darjah (°) atau radian (rad) di kotak kombo.
  3. Tekan  butang = untuk mengira hasilnya.
dosa
Keputusan:

Kalkulator sinus terbalik

Masukkan nilai sinus, pilih darjah (°) atau radian (rad) dan tekan butang = :

dosa -1
Keputusan:

 


Lihat juga

Advertising

Kalkulator MAT
JADUAL RAPID