Cara menukar 2 kJ ke joule

Cara menukar tenaga 2 kilojoule (kJ) ke joule (J).

Tenaga E dalam joule (J) sama dengan 2 kilojoule kali 1000:

E (J) = 2kJ × 1000 = 2000J

 

Jadi 2 kilojoule (kJ) sama dengan 2000 joule (J):

2 kJ = 2000 J

 

Cara menukar kJ ke joules ►

 


Lihat juga

Advertising

KONVERSI TENAGA
JADUAL RAPID