Cara menukar kcal menjadi kalori

Cara menukar kilokalori (kcal) kepada kalori (kal).

Kalori kecil & besar

Kalori kecil (kal) adalah tenaga yang diperlukan untuk meningkatkan 1 gram air sebanyak 1 ° C pada tekanan 1 atmosfera.

Kalori besar (Cal) adalah tenaga yang diperlukan untuk meningkatkan 1 kg air sebanyak 1 ° C pada tekanan 1 atmosfera.

Kalori besar juga disebut kalori makanan dan digunakan sebagai unit tenaga makanan.

kcal ke Cal - kilokalori kecil hingga kalori besar

Satu kalori makanan besar sama dengan 1 kkal kecil:

1 Cal = 1 kcal

Tenaga dalam kalori besar (Cal) sama dengan tenaga dalam kilokalori kecil (kcal):

E (Cal) = E (kcal)

Contohnya

Tukar 6 kkal ke kalori besar:

E (Cal) = 6 kcal = 6 Cal

kcal ke kal - kilokalori kecil hingga kalori kecil

1 kcal = 1000 kal

Tenaga dalam kalori kecil (kal) sama dengan 1000 kali tenaga dalam kilokalori kecil (kcal):

E (cal) = 1000 × E (kcal)

Contohnya

Tukar 6 kcal ke kalori kecil:

E (cal) = 1000 × 6kcal = 6000 kal

 

Cara menukar kalori menjadi kcal ►

 


Lihat juga

Advertising

KONVERSI TENAGA
JADUAL RAPID