Penukaran Kilometer ke Mil

km
 
Hasil batu: mi
Hasil mil + ela:
mi
yd
Hasil Mil + kaki:
mi
kaki
Pengiraan:  

batu hingga km ►

Cara menukar kilometer ke batu

1 kilometer sama dengan 0.62137119 batu:

1 km = (1 / 1.609344) mi = 0.62137119 mi

Jarak d dalam batu (mi) sama dengan jarak d dalam kilometer (km) dibahagi dengan 1.609344:

d (mi) = d (km) / 1.609344

Contohnya

Tukar 20 kilometer ke batu:

d (mi) = 20km / 1.609344 = 12.4274mi

Jadual penukaran kilometer ke batu

Kilometer (km) Batu (mi)
0.01 km 0,0062 bt
0.1 km 0,0621 batu
1 km 0,6214 bt
2 km 1.2427 bt
3 km 1.8641 batu
4 km 2.4855 bt
5 km 3.1069 bt
6 km 3.7282 bt
7 km 4.3496 mi
8 km 4.9710 bt
9 km 5.5923 batu
10 km 6.2137 mi
20 km 12.4274 mi
30 km 18.6411 mi
40 km 24.8548 mi
50 km 31.0686 mi
60 km 37.2823 batu
70 km 43.4960 batu
80 km 49.7097 mi
90 km 55.9234 mi
100 km 62.1371 mi

 

batu hingga km ►

 


Lihat juga

Advertising

KONVERSI PANJANG
JADUAL RAPID