Penukaran Meter ke Kaki

m
 
Hasil kaki: kaki
Hasil + Kaki:
Pengiraan:  

Kaki ke meter ►

Cara menukar meter ke kaki

1 meter sama dengan 3.28084 kaki:

1 m = (1 / 0.3048) kaki = 3.28084 kaki

Jarak d dalam kaki (kaki) sama dengan jarak d dalam meter (m) dibahagi dengan 0.3048:

d (ft) = d (m) / 0.3048

Contohnya

Tukar 2 meter ke kaki:

d (kaki) = 2m / 0.3048 = 6.5617 kaki

Jadual penukaran meter ke kaki

Meter (m) Kaki (kaki)
0,01 m 0.0328 kaki
0.1 m 0.3281 kaki
1 m 3.2808 kaki
2 m 6.5617 kaki
3 m 9.8425 kaki
4 m 13.1234 kaki
5 m 16.4042 kaki
6 m 19.6850 kaki
7 m 22.9659 kaki
8 m 26.2467 kaki
9 m 29.5276 kaki
10 m 32.8084 kaki
20 m 65.6168 kaki
30 m 98.4252 kaki
40 m 131.2336 kaki
50 m 164.0420 kaki
60 m 196.8504 kaki
70 m 229.6588 kaki
80 m 262.4672 kaki
90 m 295.2756 kaki
100 m 328.0840 kaki

 

Kaki ke meter ►

 


Lihat juga

Advertising

KONVERSI PANJANG
JADUAL RAPID