Pembahagi Voltan

Peraturan pembahagi voltan mendapati voltan atas beban dalam litar elektrik, apabila beban disambungkan secara bersiri.

Peraturan pembahagi voltan untuk litar DC

Untuk litar DC dengan sumber voltan malar V T dan perintang secara bersiri, penurunan voltan V i dalam perintang R i diberikan dengan formula:

V_i = V_T \: \ frac {R_i} {R_1 + R_2 + R_3 + ...}

 

V i - penurunan voltan perintang R i dalam volt [V].

V T - sumber voltan setara atau penurunan voltan dalam volt [V].

R i - rintangan perintang R i dalam ohm [Ω].

R 1 - rintangan perintang R 1 dalam ohm [Ω].

R 2 - rintangan perintang R 2 dalam ohm [Ω].

R 3 - rintangan perintang R 3 dalam ohm [Ω].

Contohnya

Sumber voltan V T = 30V disambungkan ke perintang secara bersiri, R 1 = 30Ω, R 2 = 40Ω.

Cari penurunan voltan pada perintang R 2 .

V 2 = V T × R 2 / ( R 1 + R 2 ) = 30V × 40Ω / (30Ω + 40Ω) = 17.14V

Pembahagi voltan untuk litar AC

Untuk litar AC dengan sumber voltan V T dan beban secara bersiri, penurunan voltan V i dalam beban Z i diberikan dengan formula:

V_i = V_T \: \ frac {Z_i} {Z_1 + Z_2 + Z_3 + ...}

 

V i - penurunan voltan dalam beban Z i dalam volt [V].

V T - sumber voltan setara atau penurunan voltan dalam volt [V].

Z i - impedans beban Z i dalam ohm [Ω].

Z 1 - impedans beban Z 1 dalam ohm [Ω].

Z 2 - impedans beban Z 2 dalam ohm [Ω].

Z 3 - impedans beban Z 3 dalam ohm [Ω].

Contohnya

Sumber voltan V T = 30V∟60 ° disambungkan ke beban secara bersiri, Z 1 = 30Ω∟20 °, Z 2 = 40Ω∟-50 °.

Cari penurunan voltan pada beban Z 1 .

V 2 = V T × Z 1 / ( Z 1 + Z 2 )

      = 30V∟60 ° × 30Ω∟20 ° / (30Ω∟20 ° + 40Ω∟-50 °)      

      = 30V∟60 ° × 30Ω∟20 ° / (30cos (20) + j30sin (20) + 40cos (-50) + j40sin (-50))

      = 30V∟60 ° × 30Ω∟20 ° / (28,19 + j10,26 + 25,71-j30,64)

      = 30V∟60 ° × 30Ω∟20 ° / (53.9-j20.38)

      = 30V∟60 ° × 30Ω∟20 ° / 57.62Ω∟-20.71 °

      = (30V × 30Ω / 57.62Ω) ∟ (60 ° + 20 ° + 20.71 °)

      = 15.62V∟100.71 °

 

Kalkulator pembahagi voltan ►

 


Lihat juga

Advertising

UNDANG-UNDANG LITAR
JADUAL RAPID