Kuasa elektrik

Tenaga elektrik adalah kadar penggunaan tenaga dalam litar elektrik.

Kuasa elektrik diukur dalam unit watt.

Definisi kuasa elektrik

Kuasa elektrik P sama dengan penggunaan tenaga E dibahagi dengan masa penggunaan t:

P = \ frac {E} {t}

P ialah kuasa elektrik dalam watt (W).

E adalah penggunaan tenaga dalam joule (J).

t adalah masa dalam beberapa saat.

Contohnya

Cari kuasa elektrik litar elektrik yang menggunakan 120 joules selama 20 saat.

Penyelesaian:

E = 120J

t = 20-an

P = E / t = 120J / 20s = 6W

Pengiraan kuasa elektrik

P = VSaya

atau

P = I 2R

atau

P = V 2 / R

P ialah kuasa elektrik dalam watt (W).

V ialah voltan dalam volt (V).

Saya adalah arus dalam amp (A).

R ialah rintangan dalam ohm (Ω).

Kuasa litar AC

Rumusannya adalah untuk kuasa AC fasa tunggal.

Untuk kuasa AC 3 fasa:

 Apabila voltan talian ke talian (V L-L ) digunakan dalam formula, kalikan kuasa fasa tunggal dengan punca kuasa dua 3 (√ 3 = 1.73 ).

Apabila voltan talian ke sifar (V L-0 ) digunakan dalam formula, kalikan kuasa fasa tunggal dengan 3.

Kekuatan sebenar

Kuasa sebenar atau benar adalah kekuatan yang digunakan untuk melakukan kerja pada beban.

P = V rms I rms cos φ

 

P      adalah kuasa sebenar dalam watt [W]

V rms   adalah voltan rms = puncak V / √ 2 dalam Volt [V]

I rms    adalah arus rms = saya puncak / √ 2 di Amperes [A]

φ      adalah sudut fasa impedans = perbezaan fasa antara voltan dan arus.

 

Kuasa reaktif

Daya reaktif adalah daya yang terbuang dan tidak digunakan untuk melakukan kerja pada beban.

Q = V rms I rms sin φ

 

Q      ialah daya reaktif dalam volt-ampere-reactive [VAR]

V rms   adalah voltan rms = puncak V / √ 2 dalam Volt [V]

I rms    adalah arus rms = saya puncak / √ 2 di Amperes [A]

φ      adalah sudut fasa impedans = perbezaan fasa antara voltan dan arus.

 

Kekuatan yang nyata

Daya yang jelas adalah kuasa yang dibekalkan ke litar.

S = V rms Saya rms

 

S      adalah kekuatan yang jelas dalam Volt-amper [VA]

V rms   adalah voltan rms = puncak V / √ 2 dalam Volt [V]

I rms    adalah arus rms = saya puncak / √ 2 di Amperes [A]

 

Hubungan kuasa nyata / reaktif / nyata

Kuasa sebenar P dan daya reaktif Q memberikan kekuatan S yang nyata:

P 2 + Q 2 = S 2

 

P      adalah kuasa sebenar dalam watt [W]

Q      ialah daya reaktif dalam volt-ampere-reactive [VAR]

S      adalah kekuatan yang jelas dalam Volt-amper [VA]

 

Faktor kuasa ►

 


Lihat juga

Advertising

ELEKTRIK & ELEKTRONIK
JADUAL RAPID