Cas Elektrik

Apakah cas elektrik?

Cas elektrik menghasilkan medan elektrik. Cas elektrik mempengaruhi cas elektrik lain dengan daya elektrik dan dipengaruhi oleh cas lain dengan daya yang sama pada arah yang bertentangan.

Terdapat 2 jenis cas elektrik:

Caj positif (+)

Cas positif mempunyai lebih banyak proton daripada elektron (Np/ Ne).

Caj positif dilambangkan dengan tanda tambah (+).

Caj positif menarik cas negatif lain dan menolak cas positif lain.

Caj positif ditarik oleh caj negatif lain dan ditolak oleh caj positif lain.

Caj negatif (-)

Cas negatif mempunyai lebih banyak elektron daripada proton (Ne/ Np).

Caj negatif dilambangkan dengan tanda tolak (-).

Caj negatif menarik caj positif lain dan menolak cas negatif lain.

Caj negatif ditarik oleh caj positif lain dan ditolak oleh caj negatif lain.

Arah daya elektrik (F) mengikut jenis cas

caj q1 / q2 Paksa pada caj q 1 Paksa pada caj q 2  
- / - ← ⊝ ⊝ → pengulangan
+ / + ← ⊕ ⊕ → pengulangan
- / + ⊝ → ← ⊕ tarikan
+ / - ⊕ → ← ⊝ tarikan

Cas zarah unsur

Zarah Caj (C) Bayaran (e)
Elektron 1.602 × 10 -19 C

- e

Proton 1.602 × 10 -19 C

+ e

Neutron 0 C 0

Unit Coulomb

Cas elektrik diukur dengan unit Coulomb [C].

Satu coulomb mempunyai muatan 6.242 × 10 18 elektron:

1C = 6.242 × 10 18 e

Pengiraan cas elektrik

Apabila arus elektrik mengalir untuk masa yang ditentukan, kita dapat mengira casnya:

Arus malar

Q = Sayat

Q adalah cas elektrik, diukur dalam coulomb [C].

Saya adalah arus, diukur dalam ampere [A].

t adalah jangka masa, diukur dalam detik [s].

Semasa seketika

Q (t) = \ int_ {0} ^ {t} i (\ tau) d \ tau

Q adalah cas elektrik, diukur dalam coulomb [C].

i ( t ) adalah arus sesaat, diukur dalam ampere [A].

t adalah jangka masa, diukur dalam detik [s].

 


Lihat juga

Advertising

SYARAT ELEKTRIK
JADUAL RAPID