Kecekapan Tenaga Elektrik

Kecekapan kuasa

Kecekapan kuasa ditakrifkan sebagai nisbah output kuasa dibahagikan dengan kuasa input:

η = 100% ⋅ P keluar / P dalam

η ialah kecekapan dalam peratus (%).

P in adalah penggunaan kuasa input dalam watt (W).

P out adalah kuasa output atau kerja sebenar dalam watt (W).

Contohnya

Motor elektrik mempunyai penggunaan kuasa input 50 watt.

Motor diaktifkan selama 60 saat dan menghasilkan karya sebanyak 2970 joule.

Cari kecekapan motor.

Penyelesaian:

P dalam = 50W

E = 2970J

t = 60an

P keluar = E / t   = 2970J / 60s = 49.5W

η = 100% * P keluar / P dalam = 100 * 49.5W / 50W = 99%

Kecekapan tenaga

Kecekapan tenaga ditakrifkan sebagai nisbah tenaga output dibahagikan dengan tenaga input:

η = 100% ⋅ E keluar / E dalam

η ialah kecekapan dalam peratus (%).

E in adalah tenaga input yang digunakan dalam joule (J).

E keluar adalah tenaga output atau kerja sebenar dalam joule (J).

 
Contohnya

Mentol mempunyai penggunaan kuasa input 50 watt.

Mentol lampu diaktifkan selama 60 saat dan menghasilkan haba 2400 joule.

Cari kecekapan mentol lampu.

Penyelesaian:

P dalam = 50W

E haba = 2400J

t = 60an

E in = P in * t = 50W * 60s = 3000J

Oleh kerana mentol mesti menghasilkan cahaya dan tidak panas:

E keluar = E dalam - E panas = 3000J - 2400J = 600J

η = 100 * E keluar / E dalam = 100% * 600J / 3000J = 20%

 

Lihat juga

Advertising

SYARAT ELEKTRIK
JADUAL RAPID