Logaritma Semula jadi - ln (x)

Logaritma semula jadi adalah logaritma ke pangkal nombor.

Definisi logaritma semula jadi

Bila

e y = x

Maka asas dan logaritma x ialah

ln ( x ) = log e ( x ) = y

 

The e berterusan atau nombor Euler ialah:

e ≈ 2.71828183

Sebagai fungsi songsang fungsi eksponensial

Fungsi logaritma semula jadi ln (x) adalah fungsi terbalik fungsi eksponen e x .

Untuk x/ 0,

f ( f -1 ( x )) = e ln ( x ) = x

Atau

f -1 ( f ( x )) = ln ( e x ) = x

Peraturan dan sifat logaritma semula jadi

Nama peraturan Peraturan Contohnya
Peraturan produk

ln ( x ∙ y ) = ln ( x ) + ln ( y )

ln (3 7) = ln (3) + ln (7)

Peraturan kuota

ln ( x / y ) = ln ( x ) - ln ( y )

ln (3 / 7) = ln (3) - ln (7)

Peraturan kuasa

ln ( x y ) = y ∙ ln ( x )

ln (2 8 ) = 8 ln (2)

Dalam derivatif
f ( x ) = ln ( x ) f ' ( x ) = 1 / x  
Dalam kamiran
ln ( x ) dx = x ∙ (ln ( x ) - 1) + C  
Pada nombor negatif
ln ( x ) tidak ditentukan apabila x ≤ 0  
Dalam sifar
ln (0) tidak ditentukan  
 
Dalam satu
ln (1) = 0  
Tidak terhingga
lim ln ( x ) = ∞, apabila x → ∞  
Identiti Euler ln (-1) = i π  

 

Peraturan produk logaritma

Logaritma pendaraban x dan y adalah jumlah logaritma x dan logaritma y.

log b ( x ∙ y ) = log b ( x ) + log b ( y )

Sebagai contoh:

log 10 (3 7) = log 10 (3) + log 10 (7)

Peraturan hasil bagi logaritma

Logaritma pembahagian x dan y adalah perbezaan logaritma x dan logaritma y.

log b ( x / y ) = log b ( x ) - log b ( y )

Sebagai contoh:

log 10 (3 / 7) = log 10 (3) - log 10 (7)

Peraturan kuasa logaritma

Logaritma x dinaikkan kepada daya y adalah y kali ganda daripada logaritma x.

log b ( x y ) = y ∙ log b ( x )

Sebagai contoh:

log 10 (2 8 ) = 8 log 10 (2)

Derivatif logaritma semula jadi

Derivatif fungsi logaritma semula jadi adalah fungsi timbal balik.

Bila

f ( x ) = ln ( x )

Derivatif dari f (x) adalah:

f ' ( x ) = 1 / x

Integrasi logaritma semula jadi

Integrasi fungsi logaritma semula jadi diberikan oleh:

Bila

f ( x ) = ln ( x )

Kamiran f (x) adalah:

f ( x ) dx = ∫ ln ( x ) dx = x ∙ (ln ( x ) - 1) + C

Ln dari 0

Logaritma semula jadi sifar tidak ditentukan:

ln (0) tidak ditentukan

Had dekat 0 logaritma semula jadi x, apabila x menghampiri sifar, adalah minus infiniti

Ln dari 1

Logaritma semula jadi adalah sifar:

ln (1) = 0

Ln tak terhingga

Had logaritma semula jadi tak terhingga, apabila x mendekati tak terhingga sama dengan tak terhingga:

lim ln ( x ) = ∞, apabila x → ∞

Logaritma kompleks

Untuk nombor kompleks z:

z = re = x + iy

Logaritma kompleks akan (n = ...- 2, -1,0,1,2, ...):

Log z = ln ( r ) + i ( θ + 2nπ ) = ln (√ ( x 2 + y 2 )) + i · arctan ( y / x ))

Graf ln (x)

ln (x) tidak didefinisikan untuk nilai bukan positif sebenar x:

Jadual logaritma semula jadi

x ln x
0 tidak ditentukan
0 + - ∞
0.0001 -9.210340
0.001 -6.907755
0.01 -4.605170
0.1 -2.302585
1 0
2 0.693147
e ≈ 2.7183 1
3 1.098612
4 1.386294
5 1.609438
6 1.791759
7 1.945910
8 2.079442
9 2.197225
10 2.302585
20 2.995732
30 3.401197
40 3.688879
50 3.912023
60 4.094345
70 4.248495
80 4.382027
90 4.499810
100 4.605170
200 5.298317
300 5.703782
400 5.991465
500 6.214608
600 6.396930
700 6.551080
800 6.684612
900 6.802395
1000 6.907755
10000 9.210340

 

Peraturan logaritma ►

 


Lihat juga

ALGEBRA
JADUAL RAPID