Simbol Algebra

Senarai simbol dan tanda aljabar matematik.

Jadual simbol matematik aljabar

Simbol Nama Simbol Makna / definisi Contohnya
x pemboleh ubah x nilai yang tidak diketahui untuk dijumpai apabila 2 x = 4, maka x = 2
= sama dengan tanda kesaksamaan 5 = 2 + 3
5 sama dengan 2 + 3
tanda tidak sama ketaksamaan 5 ≠ 4
5 tidak sama dengan 4
kesetaraan serupa dengan  
sama dengan takrif sama dengan takrif  
: = sama dengan takrif sama dengan takrif  
~ lebih kurang sama pendekatan yang lemah 11 ~ 10
lebih kurang sama penghampiran sin (0.01) ≈ 0.01
berkadar dengan berkadar dengan yx apabila y = kx, k pemalar
lemniscate simbol infiniti  
lebih kurang daripada lebih kurang daripada 1 ≪ 1000000
jauh lebih besar daripada jauh lebih besar daripada 1000000 ≫ 1
() kurungan hitung ungkapan di dalam terlebih dahulu 2 * (3 + 5) = 16
[] kurungan hitung ungkapan di dalam terlebih dahulu [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18
{} pendakap gigi set  
x pendakap lantai membundarkan nombor hingga bilangan bulat yang lebih rendah ⌊4.3⌋ = 4
x pendakap siling nombor bulat hingga nombor bulat atas ⌈4.3⌉ = 5
x ! tanda seru faktorial 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24
| x | palang menegak nilai mutlak | -5 | = 5
f ( x ) fungsi x memetakan nilai x hingga f (x) f ( x ) = 3 x +5
( fg ) komposisi fungsi

( fg ) ( x ) = f ( g ( x ))

f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1⇒ ( fg ) ( x ) = 3 ( x -1) 
( a , b ) selang terbuka ( a , b ) = { x | a < x < b } x ∈ (2,6)
[ a , b ] selang tertutup [ a , b ] = { x | axb } x ∈ [2,6]
Δ delta perubahan / perbezaan t = t 1 - t 0
Δ diskriminasi Δ = b 2 - 4 ac  
sigma penjumlahan - jumlah semua nilai dalam julat siri x i = x 1 + x 2 + ... + x n
∑∑ sigma penjumlahan berganda jumlah berganda x
modal pi produk - produk dari semua nilai dalam pelbagai siri x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n
e nombor pemalar / Euler e = 2.718281828 ... e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞
γ Pemalar Euler-Mascheroni γ = 0.5772156649 ...  
φ nisbah emas pemalar nisbah emas  
π pi tetap π = 3.141592654 ...

adalah nisbah antara lilitan dan diameter bulatan

c = πd = 2⋅ πr

Simbol Aljabar Linear

Simbol Nama Simbol Makna / definisi Contohnya
· titik produk skalar a · b
× menyeberang produk vektor a × b
AB produk tensor produk tensor A dan B AB
\ langle x, y \ rangle produk dalaman    
[] kurungan matriks nombor  
() kurungan matriks nombor  
| A | penentu penentu matriks A  
det ( A ) penentu penentu matriks A  
|| x || palang menegak berganda norma  
A T menukar transposisi matriks ( A T ) ij = ( A ) ji
A Matriks Hermitian transpose konjugat matriks ( A ) ij = ( A ) ji
A * Matriks Hermitian transpose konjugat matriks ( A * ) ij = ( A ) ji
A -1 matriks songsang AA -1 = Saya  
pangkat ( A ) peringkat matriks peringkat matriks A pangkat ( A ) = 3
malap ( U ) dimensi dimensi matriks A malap ( U ) = 3

 

Simbol statistik ►

 


Lihat juga

SIMBOL MATH
JADUAL RAPID