Pengekod Base64


photo

Penyahkod Base64 ►

Pengekod URL ►

Contoh pengekodan teks ke base64

Input teks:

Input teks pertama kali dikodkan sebagai aliran bit binari kod ASCII setiap watak.

Setiap 6 bit aliran bit dikodkan menjadi base64 digit.

Output rentetan teks base64 yang dikodkan:

Contoh pengekodan gambar ke base64

Input gambar:

bunga.jpg

Skema URI data gambar dengan output data dikodkan base64:

 

data:image/jpeg;base64, adalah tajuk skema URI data.

 

/9j/4AAQSkZ... adalah data base64 yang dikodkan.

 

HTML <img/ dengan URI data base64

<img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZ..."/

 

Latar belakang CSS dengan URI data base64

body {
    background-image: url('data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZ...');
}

 

Pengekod URL ►

 


Lihat juga

Advertising

ALAT WEB
JADUAL RAPID