Penukar Teks Heks ke ASCII

Masukkan bait heks dengan awalan / pasca perbaikan / pembatas dan tekan butang Tukar
(mis. 45 78 61 6d 70 6C 65 21):

Penukar ASCII ke hex ►

Pengekodan teks ASCII menggunakan 1 bait tetap untuk setiap watak.

Pengekodan teks UTF-8 menggunakan bilangan bait yang berubah-ubah untuk setiap watak. Ini memerlukan pembatas antara setiap nombor heks.

Cara Menukar Heks ke Teks

Tukar kod ASCII hex menjadi teks:

 1. Dapatkan bait hex
 2. Tukarkan bait hex kepada perpuluhan
 3. Dapatkan watak kod ASCII dari jadual ASCII
 4. Teruskan dengan bait seterusnya

Contohnya

Tukar kod hex ASCII "50 6C 61 6E 74 20 74 72 65 65 73" ke teks:

Penyelesaian:

Gunakan jadual ASCII untuk mendapatkan watak dari kod ASCII.

50 16 = 5 × 16 1 + 0 × 16 0 = 80 + 0 = 80 = "P"

6C 16 = 6 × 16 1 + 12 × 16 0 = 96 + 12 = 108 = "l"

61 16 = 6 × 16 1 + 1 × 16 0 = 96 + 1 = 97 = "a"

Untuk semua bait heksa, anda harus mendapatkan teksnya:

"Tanam pokok"

Bagaimana cara menukar Hex ke Teks?

 1. Dapatkan kod bait hex
 2. Tukarkan bait hex kepada perpuluhan
 3. Dapatkan aksara kod ASCII perpuluhan dari jadual ASCII
 4. Teruskan dengan bait hex seterusnya

Bagaimana cara menggunakan Hex to ASCII Text converter?

 1. Tampal kod bait heks dalam kotak teks input.
 2. Pilih jenis pengekodan watak.
 3. Tekan butang Tukar.

Bagaimana cara menukar kod Hex ke bahasa Inggeris?

 1. Dapatkan kod bait hex
 2. Tukarkan bait hex kepada perpuluhan
 3. Dapatkan huruf bahasa Inggeris kod ASCII perpuluhan dari jadual ASCII
 4. Teruskan dengan bait hex seterusnya

Bagaimana cara menukar 41 hex menjadi teks?

Gunakan jadual ASCII:
41 = 4 × 16 ^ 1 + 1 × 16 ^ 0 = 64 + 1 = 65 = watak 'A'

Bagaimana cara menukar 30 hex menjadi teks?

Gunakan jadual ASCII:
30 = 3 × 16 ^ 1 + 0 × 16 ^ 0 = 48 = aksara '0'

Jadual penukaran teks Hex to ASCII

Perenambelasan Perduaan
Watak ASCII
00 00000000 NUL
01 00000001 SOH
02 00000010 STX
03 00000011 ETX
04 00000100 EOT
05 00000101 ENQ
06 00000110 ACK
07 00000111 BEL
08 00001000 BS
09 00001001 HT
0A 00001010 LF
0B 00001011 VT
0C 00001100 FF
0D 00001101 CR
0E 00001110 JADI
0F 00001111 SI
10 00010000 DLE
11 00010001 DC1
12 00010010 DC2
13 00010011 DC3
14 00010100 DC4
15 00010101 NAK
16 00010110 SYN
17 00010111 ETB
18 00011000 BOLEH
19 00011001 EM
1A 00011010 SUB
1B 00011011 ESC
1C 00011100 FS
1D 00011101 GS
1E 00011110 RS
1F 00011111 AS
20 00100000 Ruang
21 00100001 !
22 00100010 "
23 00100011 #
24 00100100 $
25 00100101 %
26 00100110 &
27 00100111 '
28 00101000 (
29 00101001 )
2A 00101010 *
2B 00101011 +
2C 00101100 ,
2D 00101101 -
2E 00101110 .
2F 00101111 /
30 00110000 0
31 00110001 1
32 00110010 2
33 00110011 3
34 00110100 4
35 00110101 5
36 00110110 6
37 00110111 7
38 00111000 8
39 00111001 9
3A 00111010 :
3B 00111011 ;
3C 00111100 <
3D 00111101 =
3E 00111110 /
3F 00111111 ?
40 01000000 @
41 01000001 A
42 01000010 B
43 01000011 C
44 01000100 D
45 01000101 E
46 01000110 F
47 01000111 G
48 01001000 H
49 01001001 Saya
4A 01001010 J
4B 01001011 K
4C 01001100 L
4D 01001101 M
4E 01001110 N
4F 01001111 O
50 01010000 P
51 01010001 Q
52 01010010 R
53 01010011 S
54 01010100 T
55 01010101 U
56 01010110 V
57 01010111 W
58 01011000 X
59 01011001 Y
5A 01011010 Z
5B 01011011 [
5C 01011100 \
5D 01011101 ]
5E 01011110 ^
5F 01011111 _
60 01100000 "
61 01100001 a
62 01100010 b
63 01100011 c
64 01100100 d
65 01100101 e
66 01100110 f
67 01100111 g
68 01101000 h
69 01101001 i
6A 01101010 j
6B 01101011 k
6C 01101100 l
6D 01101101 m
6E 01101110 n
6F 01101111 o
70 01110000 p
71 01110001 q
72 01110010 r
73 01110011 s
74 01110100 t
75 01110101 awak
76 01110110 v
77 01110111 w
78 01111000 x
79 01111001 y
7A 01111010 z
7B 01111011 {
7C 01111100 |
7D 01111101 }
7E 01111110 ~
7F 01111111 DEL

 


Lihat juga

Advertising

PENILAIAN NOMBOR
JADUAL RAPID