ASCII Text to Hex Code Converter

Masukkan rentetan teks ASCII / Unicode dan tekan butang Convert :

Cara Menukar Teks ke Hex

Tukar teks ke kod ASCII hex:

 1. Dapatkan watak
 2. Dapatkan kod aksara perpuluhan dari jadual ASCII
 3. Tukarkan perpuluhan kepada bait hex
 4. Teruskan dengan watak seterusnya

Contohnya

Tukar teks "Tanam pokok" ke kod ASCII hex:

Penyelesaian:

Gunakan jadual ASCII untuk mendapatkan kod ASCII dari watak.

"P" = 80 = 5 × 16 1 + 0 × 16 0 = 50 16

"l" = 108 = 6 × 16 1 + 12 × 16 0 = 6C 16

"a" = 97 = 6 × 16 1 + 1 × 16 0 = 61 16

Untuk semua watak teks anda harus mendapatkan bait hex:

"50 6C 61 6E 74 20 74 72 65 65 73"

Bagaimana cara menukar Teks ASCII ke Hex?

 1. Dapatkan watak
 2. Dapatkan kod watak ASCII dari jadual ASCII
 3. Tukarkan perpuluhan kepada bait hex
 4. Teruskan dengan watak seterusnya

Bagaimana cara menggunakan ASCII Text to Hex converter?

 1. Tampal teks di kotak teks input.
 2. Pilih jenis pengekodan watak.
 3. Pilih rentetan pembatas output.
 4. Tekan butang Tukar.

Bagaimana cara menukar bahasa Inggeris ke kod Hex?

 1. Dapatkan surat bahasa inggeris
 2. Dapatkan kod ASCII huruf inggeris dari jadual ASCII
 3. Tukarkan perpuluhan kepada bait hex
 4. Teruskan dengan surat bahasa Inggeris seterusnya

Bagaimana cara menukar watak 'A' menjadi hex?

Gunakan jadual ASCII:
'A' = 65 10 = 4 × 16 + 1 = 4 × 16 1 + 1 × 16 0 = 41 16

Bagaimana cara menukar watak '0' ke hex?

Gunakan jadual ASCII:
'0' = 48 10 = 3 × 16 = 3 × 16 1 + 0 × 16 0 = 30 16

Teks ASCII ke hex, jadual penukaran binari


Watak ASCII
Perenambelasan Perduaan
NUL 00 00000000
SOH 01 00000001
STX 02 00000010
ETX 03 00000011
EOT 04 00000100
ENQ 05 00000101
ACK 06 00000110
BEL 07 00000111
BS 08 00001000
HT 09 00001001
LF 0A 00001010
VT 0B 00001011
FF 0C 00001100
CR 0D 00001101
JADI 0E 00001110
SI 0F 00001111
DLE 10 00010000
DC1 11 00010001
DC2 12 00010010
DC3 13 00010011
DC4 14 00010100
NAK 15 00010101
SYN 16 00010110
ETB 17 00010111
BOLEH 18 00011000
EM 19 00011001
SUB 1A 00011010
ESC 1B 00011011
FS 1C 00011100
GS 1D 00011101
RS 1E 00011110
AS 1F 00011111
Ruang 20 00100000
! 21 00100001
" 22 00100010
# 23 00100011
$ 24 00100100
% 25 00100101
& 26 00100110
' 27 00100111
( 28 00101000
) 29 00101001
* 2A 00101010
+ 2B 00101011
, 2C 00101100
- 2D 00101101
. 2E 00101110
/ 2F 00101111
0 30 00110000
1 31 00110001
2 32 00110010
3 33 00110011
4 34 00110100
5 35 00110101
6 36 00110110
7 37 00110111
8 38 00111000
9 39 00111001
: 3A 00111010
; 3B 00111011
< 3C 00111100
= 3D 00111101
/ 3E 00111110
? 3F 00111111
@ 40 01000000
A 41 01000001
B 42 01000010
C 43 01000011
D 44 01000100
E 45 01000101
F 46 01000110
G 47 01000111
H 48 01001000
Saya 49 01001001
J 4A 01001010
K 4B 01001011
L 4C 01001100
M 4D 01001101
N 4E 01001110
O 4F 01001111
P 50 01010000
Q 51 01010001
R 52 01010010
S 53 01010011
T 54 01010100
U 55 01010101
V 56 01010110
W 57 01010111
X 58 01011000
Y 59 01011001
Z 5A 01011010
[ 5B 01011011
\ 5C 01011100
] 5D 01011101
^ 5E 01011110
_ 5F 01011111
" 60 01100000
a 61 01100001
b 62 01100010
c 63 01100011
d 64 01100100
e 65 01100101
f 66 01100110
g 67 01100111
h 68 01101000
i 69 01101001
j 6A 01101010
k 6B 01101011
l 6C 01101100
m 6D 01101101
n 6E 01101110
o 6F 01101111
p 70 01110000
q 71 01110001
r 72 01110010
s 73 01110011
t 74 01110100
awak 75 01110101
v 76 01110110
w 77 01110111
x 78 01111000
y 79 01111001
z 7A 01111010
{ 7B 01111011
| 7C 01111100
} 7D 01111101
~ 7E 01111110
DEL 7F 01111111

 

Penukar hex ke ASCII ►

 


Lihat juga

Advertising

PENILAIAN NOMBOR
JADUAL RAPID