Grootste gemeenschappelijke factorcalculator

Grootste gemeenschappelijke factor (GCF) calculator. Staat ook bekend als Greateset Common Divisor (GCD).

GCF-rekenmachine

Eerste nummer:
Tweede nummer:
 
Grootste gemene deler (gcf):
Kleinste gemene veelvoud (lcm):

GCF-voorbeeld

Zoek GCF voor nummers 8 en 12:

De delers van 8 zijn:

8 = 2 × 2 × 2

De delers van 12 zijn:

12 = 2 × 2 × 3

Dus de gemeenschappelijke delers van 8 en 12 zijn:

gcf = 2 × 2 = 4

Dus 8/12 fractie, kan worden teruggebracht tot 2/3:

8/12 = (8/4) / (12/4) = 2/3

 


Zie ook

Advertising

WISKUNDE CALCULATORS
SNELLE TABELLEN