Exponentiële groei / vervalcalculator

Online calculator voor exponentiële groei / verval.

Exponentiële groei / verval formule

X ( t ) = X 0 × (1 + r ) t

x (t) is de waarde op tijdstip t.

x 0 is de beginwaarde op tijdstip t = 0.

r is de groeisnelheid als r/ 0 of de vervalsnelheid als r <0, in procenten.

t is de tijd in discrete intervallen en geselecteerde tijdseenheden.

Exponentiële groei calculator

Voer de beginwaarde x 0 , groeisnelheid r en tijdsinterval t in en druk op de = -knop:

Voer de beginwaarde in ( x 0 ):  
Voer groei / verval in ( r ): %
Tijd ( t ) invoeren :  
   
Waarde op tijdstip t ( x (t)):  

Voorbeeld

x 0 = 50

r = 4% = 0,04

t = 90 uur

X ( t ) = X 0 × (1 + r ) t = 50 × (1 + 0,04) 90 = 1706

 

Exponentcalculator ►

 


Zie ook

Advertising

WISKUNDE CALCULATORS
SNELLE TABELLEN