Logaritme-rekenmachine

Bereken de logaritme van een getal met een willekeurig grondtal:

×
log
×
log

* Gebruik e voor wetenschappelijke notatie. Bijv .: 5e3, 4e-8, 1.45e12

Wanneer:

b y = x

Dan is de logaritme met grondtal b van een getal x:

logboek b x = y

Logaritme verandering van basiscalculator

log

Rekenmachine tegen logaritme

Om log -1 (y) op de rekenmachine te berekenen, voert u het grondtal b in (10 is de standaardwaarde, voer e in voor e constante), voert u de logaritme-waarde y in en drukt u op de = of berekenknop :

 
Resultaat:

Wanneer

y = logboek b x

De anti-logaritme (of inverse logaritme) wordt berekend door het grondtal b te verhogen tot de logaritme y:

x = logboek b -1 ( y ) = b y

Logaritme regels

Logaritme-productregel

logboek b ( x × y ) = logboek b ( x ) + logboek b ( y )

Logaritme-quotiëntregel

logboek b ( x / y ) = logboek b ( x ) - logboek b ( y )

Logaritme machtsregel

logboek b ( x y ) = y ×log b ( x )

Logaritme basisswitch regel

logboek b ( c ) = 1 / logboek c ( b )

Logaritme wijziging van de basisregel

logboek b ( x ) = logboek c ( x ) / logboek c ( b )

 

Logaritme - log (x) ►

 


Zie ook

Advertising

WISKUNDE CALCULATORS
SNELLE TABELLEN