Wet van Coulomb

De wetformule van Coulomb

De wet van Coulomb berekent de elektrische kracht F in newton (N) tussen twee elektrische ladingen q 1 en q 2 in coulombs (C)

met een afstand van r in meter (m):

 

F = k \ frac {q_1 \ cdot q_2} {r ^ 2}

F is de kracht op q 1 en q 2 gemeten in newton (N).

k is de constante van Coulomb k = 8.988 × 10 9 N⋅m 2 / C 2

q 1 is de eerste lading in coulombs (C).

q 2 is de tweede lading in coulombs (C).

r is de afstand tussen de 2 ladingen in meters (m).

 

Wanneer ladingen q1 en q2 worden verhoogd, wordt de kracht F vergroot.

Wanneer afstand r wordt vergroot, neemt de kracht F af.

Voorbeeld van de wet van Coulomb

Zoek de kracht tussen 2 elektrische ladingen van 2 × 10-5 C en 3 × 10-5 C met een onderlinge afstand van 40 cm.

q 1 = 2 × 10-5 C

q 2 = 3 × 10-5 C

r = 40 cm = 0,4 m

F = k × q 1 × q 2 / r 2 = 8,988 × 10 9 N⋅m 2 / C 2 × 2 × 10-5 C × 3 × 10-5 C / ( 0,4 m) 2 = 37,705 N

 


Zie ook

Advertising

CIRCUIT-WETGEVING
SNELLE TABELLEN