Wat is kilowattuur (kWh)?

Kilowattuur-definitie

Kilowattuur is een energie-eenheid (symbool kWh of kW⋅h).

Een kilowattuur wordt gedefinieerd als het energieverbruik bij een stroomverbruik van 1 kW gedurende 1 uur:

1 kWh = 1kW ⋅ 1 uur

Een kilowattuur is gelijk aan 3,6⋅10 6 joule:

1 kWh = 3,6⋅10 6 J

De energie E in kilowattuur (kWh) is gelijk aan het vermogen P in kilowatt (kW) maal de tijd t in uren (h).

E (kWh) = P (kW)t (h)

Kilowattuur voorbeeld

Hoeveel energie wordt er bijvoorbeeld verbruikt bij een verbruik van 2 kW gedurende 3 uur?

Oplossing:

E (kWh) = 2kW ⋅ 3h = 6kWh

kWh naar Wh, MWh, BTU, kBTU, J, kJ, MJ, GJ conversie

1kWh = 1000Wh = 0.001MWh

1kWh = 3412.14163312794 BTU IT = 3.41214163312794 kBTU HET

1kWh = 3.6⋅10 6 J = 3600kJ = 3.6MJ = 0.0036GJ

kWh naar Wh, MWh, BTU, kBTU, J, kJ, MJ, GJ conversie calculator

Converteer kilowattuur naar wattuur, megawattuur, BTU, kiloBTU, joules, kilojoules, megajoules, gigajoules,

Voer de energie in een van de tekstvakken in en druk op de knop Converteren :

           
  Wattuur invoeren: Wh  
  Voer kilowattuur in: kWh  
  Voer megawattuur in: MWh  
  Voer BTU in: BTU IT  
  Voer kiloBTU in: kBTU IT  
  Joules invoeren: J  
  Kilojoules invoeren: kJ  
  Voer megajoules in: MJ  
  Gigajoules invoeren: GJ  
         
           

kWh naar BTU, Joule-conversietabel

Kilowattuur

(kWh)

BTU IT Joule (J)
0,1 kWh 341,2142 BTU 3.6⋅10 5 J
1 kWh 3412.1416 BTU 3.6⋅10 6 J
10 kWh 34121.4163 BTU 3.6⋅10 7 J
100 kWh 341214.1633 BTU 3.6⋅10 8 J
1000 kWh 3412141.6331 BTU 3.6⋅10 9 J
10000 kWh 34121416.3313 BTU 3.6⋅10 10 J

kWh meter

kWh-meter is de elektriciteitsmeter die de hoeveelheid elektrische energie in kWh meet die in huis is verbruikt. De kWh-meter heeft een tellerweergave die eenheden van kilowattuur (kWh) telt. Het energieverbruik wordt berekend door het verschil van de tellerstand in de opgegeven periode te berekenen.

Kosten elektriciteitsrekening

De kosten van de elektriciteitsrekening worden berekend door het aantal verbruikte kWh te vermenigvuldigen met de kostprijs van 1 kWh.

Bijvoorbeeld, de kosten van de elektriciteitsrekening voor verbruik van 900kWh per maand met kosten van 10 cent voor 1kWh zijn

900kWh x 10 ¢ = 9000 ¢ = 90 $.

Hoeveel kilowattuur verbruikt een huis?

Het energieverbruik van een huis is ongeveer 150kWh..1500kWh per maand of 5kWh..50kWh per dag.

Het hangt af van het weer dat van invloed is op de verwarmings- of airconditioningvereisten en het aantal mensen dat in het huis woont.

 

Kilowatt (kW) ►

 


Zie ook

Advertising

ELEKTRICITEIT & ELEKTRONICA-EENHEDEN
SNELLE TABELLEN