Wat is 4 in Romeinse cijfers

Wat zijn de Romeinse cijfers voor het cijfer vier.

Het Romeinse cijfer I is gelijk aan het cijfer 1:

Ik = 1

Het Romeinse cijfer V is gelijk aan het cijfer 5:

V = 5

Vier is gelijk aan vijf min één:

4 = 5 - 1

IV is gelijk aan V minus I:

IV = V - I

Dus de Romeinse cijfers voor het cijfer 4 worden geschreven als IV:

4 = IV

 


 

Zie ook

Advertising

ROMEINSE CIJFERS
SNELLE TABELLEN