Wat is 6 in Romeinse cijfers

Wat zijn de Romeinse cijfers voor het cijfer zes.

Het Romeinse cijfer I is gelijk aan het cijfer 1:

Ik = 1

Het Romeinse cijfer V is gelijk aan het cijfer 5:

V = 5

Zes is gelijk aan vijf plus één:

6 = 5 + 1

VI is gelijk aan V plus I:

VI = V + I

Dus de Romeinse cijfers voor het cijfer 6 worden geschreven als VI:

6 = VI

 


 

Zie ook

Advertising

ROMEINSE CIJFERS
SNELLE TABELLEN