Wat is 9 in Romeinse cijfers

Wat zijn de Romeinse cijfers voor het cijfer negen.

Het Romeinse cijfer I is gelijk aan het cijfer 1:

Ik = 1

Het Romeinse cijfer X is gelijk aan het cijfer 10:

X = 10

Negen is gelijk aan tien min één:

9 = 10 - 1

IX is gelijk aan X minus I:

IX = X - I

Dus de Romeinse cijfers voor het cijfer 9 worden geschreven als IX:

9 = IX

 


 

Zie ook

Advertising

ROMEINSE CIJFERS
SNELLE TABELLEN