Kirchhoffs lover

Kirchhoffs nåværende lov og spenningslov, definert av Gustav Kirchhoff, beskriver forholdet mellom verdier av strømmer som strømmer gjennom et krysspunkt og spenninger i en elektrisk kretsløkke, i en elektrisk krets.

Kirchhoffs gjeldende lov (KCL)

Dette er Kirchhoffs første lov.

Summen av alle strømmer som går inn i et elektrisk kretsløpskryss er 0. Strømmene som kommer inn i krysset har positivt tegn og strømmen som forlater krysset har et negativt tegn:

 

 

En annen måte å se på denne loven er at summen av strømmer som går inn i et kryss er lik summen av strømmer som forlater krysset:

KCL-eksempel

I 1 og I 2 går inn i krysset

Jeg tre forlater krysset

I 1 = 2A, I 2 = 3A, I 3 = -1A, I 4 =?

 

Løsning:

I k = I 1 + I 2 + I 3 + I 4 = 0

I 4 = -I 1 - I 2 - I 3 = -2A - 3A - (-1A) = -4A

Siden I 4 er negativ, forlater den krysset.

Kirchhoffs spenningslov (KVL)

Dette er Kirchhoffs andre lov.

Summen av alle spenninger eller potensielle forskjeller i en elektrisk kretsløyfe er 0.

 

 

KVL-eksempel

V S = 12V, V R1 = -4V, V R2 = -3V

V R3 =?

Løsning:

V k = V S + V R1 + V R2 + V R3 = 0

V R3 = - V S - V R1 - V R2 = -12V + 4V + 3V = -5V

Spenningstegnet (+/-) er retningen på potensialforskjellen.

 


Se også

Advertising

KRETSLOV
RAPID BORD