Ohms lov

Ohms lov viser et lineært forhold mellom spenningen og strømmen i en elektrisk krets.

Motstandens spenningsfall og motstand setter likestrømstrømmen gjennom motstanden.

Med vannstrømningsanalogi kan vi forestille oss den elektriske strømmen som vannstrøm gjennom røret, motstanden som et tynt rør som begrenser vannstrømmen, spenningen som høydeforskjell på vannet som muliggjør vannstrømmen.

Ohms lovformel

Motstandens strøm I i ampere (A) er lik motstandens spenning V i volt (V) delt på motstanden R i ohm (Ω):

V er motstandens spenningsfall, målt i volt (V). I noen tilfeller bruker Ohms lov bokstaven E for å representere spenning. E betegner elektromotorisk kraft.

I er den elektriske strømmen som strømmer gjennom motstanden, målt i ampere (A)

R er motstanden til motstanden, målt i ohm (Ω)

Spenningsberegning

Når vi kjenner strømmen og motstanden, kan vi beregne spenningen.

Spenningen V i volt (V) er lik strømmen I i ampere (A) ganger motstanden R i ohm (Ω):

V = I \ ganger R

Motstandsberegning

Når vi vet spenningen og strømmen, kan vi beregne motstanden.

Motstanden R i ohm (Ω) er lik spenningen V i volt (V) delt på strømmen I i ampere (A):

R = \ frac {V} {I}

Siden strømmen er satt av verdiene til spenningen og motstanden, kan Ohms lovformel vise at:

  • Hvis vi øker spenningen, vil strømmen øke.
  • Hvis vi øker motstanden, vil strømmen reduseres.

Eksempel 1

Finn strømmen til en elektrisk krets som har en motstand på 50 ohm og en spenningsforsyning på 5 volt.

Løsning:

V = 5V

R = 50Ω

I = V / R = 5V / 50Ω = 0,1A = 100mA

Eksempel 2

Finn motstanden til en elektrisk krets som har en spenningsforsyning på 10 volt og en strøm på 5 mA.

Løsning:

V = 10V

I = 5mA = 0,005A

R = V / I = 10V / 0,005A = 2000Ω = 2kΩ

Ohms lov for vekselstrøm

Lastens strøm I i ampere (A) er lik lastens spenning V Z = V i volt (V) delt på impedansen Z i ohm (Ω):

V er spenningsfallet på lasten, målt i volt (V)

Jeg er den elektriske strømmen, målt i ampere (A)

Z er belastningens impedans, målt i ohm (Ω)

Eksempel 3

Finn strømmen til en vekselstrømskrets som har en spenningsforsyning på 110V∟70 ° og en belastning på 0,5kΩ∟20 °.

Løsning:

V = 110V∟70 °

Z = 0,5kΩ∟20 ° = 500Ω∟20 °

I = V / Z = 110V∟70 ° / 500Ω∟20 ° = (110V / 500Ω) ∟ (70 ° -20 °) = 0.22A ∟50 °

Ohms lovkalkulator (kort skjema)

Ohms lovkalkulator: beregner forholdet mellom spenning, strøm og motstand.

Angi to verdier for å få den tredje verdien, og trykk på Beregn- knappen:

             
  Gå inn i motstand: R = ohm (Ω)  
  Angi gjeldende: Jeg = forsterkere (A)  
  Angi spenning: V = volt (V)  
             
   
             

 

Ohms lovkalkulator II ►

 


Se også

Advertising

KRETSLOV
RAPID BORD