Bar Graph Maker


Graf tittel:
Merking for horisontal akse:
Etikett for vertikal akse:
Horisontal datatype:
Dataetiketter:
Antall stolper:
Bar1 dataverdier:
Horisontale bjelker:
  tegne zoome ut zoom inn lagre kopiere skrive ut slett
  1. Bruk understreken '_' for plass i datatablene: 'name_1' vil bli sett på som 'navn 1'.
  2. Bruk to understrekninger '__' for 1 understreking i dataetikettene: 'name__1' blir vist som 'name_1'

 


Se også

NETTVERKTØY
RAPID BORD