Kolorowy obraz do konwertera czarno-białego

Konwersja obrazu RGB do skali szarości online:

Oryginalny obraz:
Obraz po konwersji:

Jak przekonwertować RGB na skalę szarości

Szary kod koloru RGB ma równe wartości czerwonego, zielonego i niebieskiego:

 R = G = B

Dla każdego piksela obrazu z czerwonymi, zielonymi i niebieskimi wartościami (R, G, B):

R '= G' = B ' = ( R + G + B ) / 3 = 0,333 R + 0,333 G + 0,333 B

Ten wzór można zmienić za pomocą różnych wag dla każdej wartości R / G / B.

R '= G' = B ' = 0,2126 R + 0,7152 G + 0,0722 B

Lub

R '= G' = B '   = 0,299 R + 0,587 G + 0,114 B

 

Przykład

Piksel o wartościach RGB (30,128,255)

Poziom czerwony R = 30.

Zielony poziom G = 128.

Poziom niebieski B = 255.

R '= G' = B ' = ( R + G + B ) / 3 = (30 + 128 + 255) / 3 = 138

więc piksel otrzyma wartości RGB:

(138.138.138)

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA OBRAZU
SZYBKIE STOŁY