Kontroler kodów stanu HTTP

Uzyskaj kody odpowiedzi HTTP.

Wprowadź adres URL, aby sprawdzić:

 

Kod stanu HTTP:

Nagłówek odpowiedzi HTTP:

Kody stanu HTTP

Kod
stanu HTTP
Stan HTTP
200 OK
201 Utworzony
202 Przyjęty
203 Informacje nieautorytatywne
204 Brak zawartości
205 Resetuj zawartość
206 Częściowa zawartość
300 Wiele możliwości wyboru
301 Przeniesiony na stałe
302 Znaleziony
303 Zobacz inne
304 Niezmodyfikowany
305 Użyj proxy
307 Tymczasowe przekierowanie
400 Zła prośba
401 Nieautoryzowany
403 Zakazana
404 Nie znaleziono
405 Niedozwolona metoda
406 Nie do przyjęcia
407 Wymagane uwierzytelnienie proxy
408 Limit czasu żądania
409 Konflikt
410 Odszedł
411 Wymagana długość
412 Nie udało się spełnić warunku wstępnego
413 Wymagana jednostka jest za duża
414 Żądanie URI jest za długie
415 Nieobsługiwany typ nośnika
416 Żądany zakres nie jest spełniony
417 Oczekiwanie nie powiodło się
500 Wewnętrzny błąd serwera
501 Nie zaimplementowano
502 zła Brama
503 serwis niedostępny
504 Limit czasu bramy
505 Wersja HTTP nie jest obsługiwana


Zobacz też

Advertising

NARZĘDZIA INTERNETOWE
TABELE PID