Decibel-Watt (dBW)

definiție dBW

dBW sau decibel-watt este o unitate de putere la scară de decibeli , la care se face referire la 1 watt (W).

Puterea în decibeli-wați ( P (dBW) ) este egală cu 10 ori baza 10 logaritmul puterii în wați ( P (W) ):

P (dBW) = 10 ⋅ log 10 ( P (W) / 1W)

Puterea în wați ( P (W) ) este egală cu 10 crescută de puterea în decibeli-wați ( P (dBW) ) împărțită la 10:

P (W) = 1W ⋅ 10 ( P (dBW) / 10)

 

1 watt este egal cu 0 dBW:

1W = 0dBW

1 milliwatt este egal cu -30dBW:

1mW = 0,001W = -30dBW

Calculator de conversie dBW în dBm, Watt, mW

Convertiți dBW în dBm, watt, milliwatt.

Introduceți puterea într-una dintre casetele de text și apăsați pe butonul Conversie :

Introduceți milivati: mW
Introduceți wați: W
Introduceți dBm: dBm
Introduceți dBW: dBW
     

Cum se convertește dBW în Watt

Cum se convertește puterea în dBW în wați (W).

Puterea în wați ( P (W) ) este egală cu 10 crescută de puterea în dBW ( P (dBW) ) împărțită la 10:

P (W) = 1W ⋅ 10 ( P (dBW) / 10)

 

De exemplu: care este puterea în wați pentru consumul de energie de 20dBW?

Soluţie:

P (W) = 1W ⋅ 10 (20dBW / 10) = 100W

Cum se convertește Watt în dBW

Cum se convertește puterea în wați (W) în dBW.

Puterea în dBW este egală cu logaritmul de bază 10 al puterii în wați (W):

P (dBW) = 10 ⋅ log 10 ( P (W) / 1W)

 

De exemplu: care este puterea în dBW pentru un consum de energie de 100W?

Soluţie:

P (dBW) = 10 ⋅ log 10 (100W / 1W) = 20dBW

Cum se convertește dBW în dBm

Cum se convertește puterea în dBW în dBm.

Puterea în dBm este egală cu logaritmul de bază 10 al puterii în wați (W):

P (dBm) = P (dBW) + 30

 

De exemplu: care este puterea în dBm pentru consumul de energie de 20dBW?

Soluţie:

P (dBm) = 20dBW + 30 = 50dBm

Cum se convertește dBm în dBW

Cum se convertește puterea în dBm în dBW.

Puterea în dBW ( P (dBW) ) este egală cu 10 crescută de puterea în dBm ( P (dBm) ) împărțită la 10:

P (dBW) = P (dBm) - 30

 

De exemplu: care este puterea în wați pentru un consum de energie de 40dBm?

Soluţie:

P (dBW) = 40dBm - 30 = 10dBW

DBW în dBm, tabel de conversie Watt

Putere (dBW) Putere (dBm) Putere (Watt)
-130 dBW -100 dBm 0,1 pW
-120 dBW -90 dBm 1 pW
-110 dBW -80 dBm 10 pW
-100 dBW -70 dBm 100 pW
-90 dBW -60 dBm 1 nW
-80 dBW -50 dBm 10 nW
-70 dBW -40 dBm 100 nW
-60 dBW -30 dBm 1 μW
-50 dBW -20 dBm 10 μW
-40 dBW -10 dBm 100 μW
-30 dBW 0 dBm 1 mW
-20 dBW 10 dBm 10 mW
-10 dBW 20 dBm 100 mW
-1 dBW 29 dBm 0,794328 W
0 dBW 30 dBm 1,000000 W
1 dBW 31 dBm 1,258925 W
10 dBW 40 dBm 10 W
20 dBW 50 dBm 100 W
30 dBW 60 dBm 1 kW
40 dBW 70 dBm 10 kW
50 dBW 80 dBm 100 kW
60 dBW 90 dBm 1 MW
70 dBW 100 dBm 10 MW
80 dBW 110 dBm 100 MW
90 dBW 120 dBm 1 GW
100 dBW 130 dBm 10 GW

 


Vezi si

Advertising

UNITĂȚI DE ELECTRICITATE ȘI ELECTRONICĂ
MESE RAPIDE